covid-19 a upadłość
0 Komentarzy
Categories: Upadłość Firmy

Od 20 marca 2020 r. obowiązuje w Polsce stan epidemii. Wcześniej od dnia 13 marca 2020 r. obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. W związku z niesłabnącą falą zachorowań nie zanosi się aby pandemia koronawirusa ustąpiła w ciągu najbliższych miesięcy. Za falą zachorowań nadchodzi niestety także recesja gospodarcza, która szczególnie uderzy w przedsiębiorców. Mając to na uwadze, ustawodawca przygotował szereg zmian, które dotyczą upadłości. COVID-19 a upadłość przedsiębiorstwa – jakie zmiany przygotował ustawodawca?

COVID-19 a upadłość przedsiębiorstwa – ustawodawstwo

W pierwszym pakiecie ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową 1.0, ustawodawca nie zmodyfikował zasad upadłości. Przyczyną takiego stanu rzeczy, było z pewnością niedawne wejście w życie nowelizacji prawa upadłościowego odnoszącej się zwłaszcza do konsumentów. O zmianach w upadłości obowiązujących od 24 marca 2020 r. można poczytać w innym artykule na moim blogu (czytaj więcej).

W związku jednak z faktem, iż spowolnienie gospodarcze w pierwszej kolejności uderzyło
w przedsiębiorców, rząd zdecydował się na zliberalizowanie zasad upadłości w kolejnym pakiecie kryzysowym. Zmiany te weszły w życie wraz z przyjęciem z dniem 18 kwietnia 2020 r. tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Jakie zmiany wprowadzono?

COVID-19 a upadłość

Zawieszenie terminu na złożenie wniosku upadłościowego – COVID-19 a upadłość

Najważniejszą zmianą jaka obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. jest niewątpliwie ustawowe zawieszenie terminu na złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa.

Przypomnijmy, iż ogólne zasady prawa upadłościowego nakładają na przedsiębiorcę obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia niewypłacalności. Termin ten wiąże zarówno przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników w spółkach osobowych jak również członków zarządu spółek kapitałowych. Niewypłacalność jest natomiast rozumiana jaka utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Oznacza to, iż termin na złożenie wniosku biegnie dopiero od chwili ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na złożenie wniosku upadłościowego, przedsiębiorca będzie miał zatem 30 dni od zakończenia stanu epidemii. Ale czy termin ulega zawieszeniu w każdym przypadku?

Kiedy termin na złożenie wniosku nie ulegnie zawieszeniu?

Od każdej zasady są oczywiście wyjątki. Termin ulega zawieszeniu tylko jeżeli niewypłacalność powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Jednocześnie niewypłacalność musi być ściśle powiązana z chorobą COVID-19.

Oznacza to, iż jednym powodem złej sytuacji finansowej przedsiębiorcy muszą być skutki epidemii. Przykładowo może to być spadek liczby klientów, wypowiedzenie umowy przez kontrahenta czy potrzeba izolacji znacznej części pracowników.

Jeżeli natomiast zła sytuacja przedsiębiorstwa zaistniała już przed pandemią, termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie ulegnie zawieszeniu. Tak samo będzie jeżeli stan niewypłacalności powstał co prawda w okresie pandemii ale nie był związany z jej skutkami. Przykładowo w przypadku np. pożaru zakładu pracy i powiązaną z tym utratą płynności finansowej, termin na zgłoszenie upadłości nie ulega zawieszeniu. W tym przypadku pożar zakładu pracy nie jest bowiem następstwem COVID-19.

COVID-19 a upadłość

Kontrola finansów przedsiębiorstwa a COVID-19

Przedsiębiorcy muszą nadal skrupulatnie kontrolować stan finansów prowadzonego przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważne, gdyż w trakcie trwania stanu epidemicznego lub stanu epidemii wierzyciele wciąż mogą składać wnioski o ogłoszenie upadłości. W Polsce stan zagrożenia epidemicznego formalnie obowiązywał od dnia 13 marca 2020 r., a od 20 marca 2020 r. przekształcił się w trwający aktualnie stan epidemii.

Co musi zrobić przedsiębiorca? Jeśli jego firma znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej, to musi ustalić dwie okoliczności:

  1. czy przed dniem 13 marca 2020 r., jego przedsiębiorstwo kwalifikowało się do upadłości, oraz
  2. jaka jest przyczyna niewypłacalności.

Jest to o tyle ważne, iż nieterminowe zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa wiąże się z szeregiem negatywnych i daleko idących konsekwencji prawnych.

Przyspieszone postępowanie upadłościowe

A co zrobić w sytuacji gdy COVID-19 nadszarpnął finanse przedsiębiorcy ale firma nie kwalifikuje się do upadłości? Mając na uwadze konieczność zachowania przedsiębiorstw i miejsc pracy, rząd zdecydował się również na wprowadzenie tzw. przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. Z uwagi na znaczącą odmienność tego rozwiązania, omówię to postępowanie w kolejnym wpisie na blogu.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!