zmiany prawa pracy

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych – zmiany prawa pracy 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. wielu kadrowych czeka ból

kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem – z kim zamieszka po rozstaniu rodziców? Rozstanie rodziców jest zawsze największą traumą dla dziecka. Kwestie związane

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – przyczyny oddalenia wniosku. Gdy staramy się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ważnym jest aby wykazać we wniosku, iż

Zawieranie umów przez internet

Na postawione w tytule pytanie o zawieranie umów przez Internet można odpowiedzieć krótko – tak. Po pierwsze jednak czym jest

alimenty na ojca

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zasadą jest, iż obowiązek alimentacyjny obciąża w pierwszej kolejności zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) względem

niepłacenie alimentów

Alimenty na dorosłe dziecko? Wielokrotnie w swojej praktyce spotkałem się z opiniami klientów, iż po osiągnięciu pełnoletniości przez dziecko nie