Mediacja jest obecnie uznawana za jedną z najszybszych i najbardziej opłacalnych metod rozstrzygania sporów

Przystąpienie do procesu wiąże się z kosztami i stresem. Postępowania sądowe często trwają miesiącami lub latami a rozpoczynając je nigdy nie można być pewnym wyniku. Rozwiązaniem jest mediacja.

Mediacja jest tańszą i szybszą metodą rozwiązywania sporów a może być stosowana zawsze, gdy strony sporu chcą znaleźć praktyczne rozwiązanie.

Korzyści z osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji są często bardzo istotne zarówno pod względem finansowym, jak i osobistym.  O rosnącej roli mediacji świadczy również fakt, iż do samej mediacji coraz częściej zachęcają sądy. 

Mediacja jest poufnym, alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów, w którym mediator jest neutralnym pośrednikiem w dyskusjach pomiędzy stronami, które pracują nad dobrowolnym porozumieniem. Strony kontrolują ten proces, i to one decydują o jego ostatecznym kształcie. Ponieważ proces ten jest całkowicie dobrowolny, strona może zakończyć mediację w dowolnym momencie.

Występując jako mediator, udzielam stronom informacji, a moim głównym celem jest zawarcie porozumienia, które najlepiej pasuje do konkretnej sytuacji.

Za każdym razem, gdy uda się stronom polubownie załatwić sprawę, wiem, że zrobiłem coś dobrego. Z doświadczenia wiem, mediacja sprawdza się równie dobrze w sprawach rodzinnych jak i w sprawach biznesowych. 

KONSULTACJA ONLINE

Opowiedz mi o swoim problemie, sprawie z którą chciałbyś się do mnie zgłosić. Przedstawię Ci możliwości, określę koszta jakie się będą z nimi wiązały i doradzę co powinieneś zrobić.