Ochrona danych osobowych (RODO)

Od maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Na jego podstawie wszystkie firmy przechowujące dane osobowe są zobowiązane do przestrzegania zmienionych procedur dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych swoich klientów, pracowników i kontrahentów.

Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zgodnych z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw obarczonych już i tak znaczącymi obciążeniami natury podatkowej i prawnej. Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy z tego, że wprowadzenie właściwych zasad ochrony danych osobowych jest ich ustawowym obowiązkiem a sankcje za nieprzestrzeganie procedur mogą być bardzo dotkliwe.

Dzięki znajomości przepisów jestem w stanie pomóc Twojej firmie. Posiadam pragmatyczne, kreatywne i legalne podejście do ochrony danych. Zapewniam doradztwo strategiczne w zakresie:

  • wprowadzenia rozwiązań prawnych ochrony posiadanych i przetwarzanych przez Twoją firmę danych osobowych;
  • wprowadzenia zasad zgodności ochrony danych Twoich pracowników, w tym zabezpieczenia danych w trakcie procesu rekrutacji i selekcji nowych osób;
  • przygotowania polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa informacji i polityki przechowywania danych i innych dokumentów, których posiadanie jest nieodzowne w przypadku przetwarzania danych osobowych.

Zapewniam jasne, komercyjnie pragmatyczne porady dotyczące zgodności ochrony danych. Przeprowadzam kompleksową ocenę już wprowadzonych rozwiązań pod kątem ich zgodności z wymogami RODO.

KONSULTACJA ONLINE

Opowiedz mi o swoim problemie, sprawie z którą chciałbyś się do mnie zgłosić. Przedstawię Ci możliwości, określę koszta jakie się będą z nimi wiązały i doradzę co powinieneś zrobić.