rejestracja spółek

Rejestracja spółek prawa handlowego

Chcesz założyć firmę? Zastanawiasz się jak to zrobić? Przedstaw mi założenia Twojego biznesu i czym chcesz się zajmować a ja przeprowadzę sprawną rejestrację spółki.

W ramach prowadzonej praktyki, doradzam przedsiębiorcom na wszystkich etapach ich działalności. Pomoc obejmuje zakładanie i wstępną organizację firmy a po fazie organizacyjnej także rozwiązywanie jej bieżących problemów prawnych. Gdy działalność stanie się nieopłacalna lub po prostu nie będziesz chciał jej dłużej prowadzić pomagam także w likwidowaniu przedsiębiorstwa.

Pomogę Ci założyć biznes. W szczególności zajmuję się:

 • wyborem właściwej formy działania (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka komandytowa);
 • rejestracją firmy a także jej rozwiązywaniem w formie tradycyjnej (papierowej);
 • tworzeniem tzw. spółki hybrydowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.);
 • rejestracją firmy przez Internet (spółka w jeden dzień);
 • przekształceniami spółek;
 • ogólnymi poradami biznesowymi.

Bez względu na to, czy rozpoczynasz biznes lub rozwijasz ten już istniejący, możesz nie wiedzieć, od czego zacząć. Mając szerokie doświadczenie w tym zakresie pomogę Ci wybrać najlepsze rozwiązanie. Wiem co jest ważne, aby od samego początku firma funkcjonowała prawidłowo.

Jeśli chcesz założyć firmę szybko, posiadam szerokie doświadczenie w zakresie rejestracji spółek przez Internet. Rejestracja trwa wówczas 1-2 dni roboczych. Co musisz wiedzieć o zakładaniu spółki przez Internet? Przeczytaj jak wygląda cała procedura w jednym z wpisów na moim blogu (klik)

Wielokrotnie dokonywałem również rejestracji spółek w wersji tradycyjnej.

Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego


Polskie spółki prawa handlowego dzielą się na dwie kategorie – spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Do spółek osobowych zaliczamy:

 1. Spółkę Jawną,
 2. Spółkę Partnerską,
 3. Spółkę Komandytową,
 4. Spółkę Komandytowo-Akcyjną

 

Do spółek kapitałowych zaliczamy:

 1. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. Spółkę Akcyjną

 

W zależności od Twoich potrzeb służę pomocą w zakładaniu i rejestracji każdej z powyższych spółek.

Pierwszym i moim zdaniem najważniejszym krokiem każdego przyszłego przedsiębiorcy jest wybór odpowiedniej formy planowanej działalności gospodarczej. Inny rodzaj spółki będzie bowiem korzystniejszy dla małej firmy rodzinnej, inny zaś dla dużego przedsiębiorstwa osiągającego duże dochody. Poniżej przybliżam pokrótce każdą ze spółek.

Spółki osobowe

1. Spółka Jawna

Spółka jawna to podstawowa spółka osobowa. Wspólnicy spółki jawnej konstytuują spółkę zawierając umowę. Umowa sporządzana co do zasady w zwykłej formie pisemnej reguluje zasady rozliczeń pomiędzy wspólnikami a także inne zasady jej funkcjonowania. Co ważne wspólnik może wnieść do spółki nie tylko wkład pieniężny ale także swoją pracę (lub inne przysługujące mu prawo). Spółka może jednak formalnie działać dopiero od momentu jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejszą cechą spółki jawnej jest odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania na zasadzie solidarności. Oznacza to, że wspólnicy w sposób nielimitowany odpowiadają własnymi majątkami za działalność założonej przez siebie spółki.

2. Spółka Partnerska

Spółka partnerska jest spółką zbliżoną konstrukcyjnie do spółki jawnej. Wspólnikami w spółce osobowej mogą być jednak osoby wykonywujące tzw. wolne zawody. Partnerami w spółce mogą być zatem: adwokaci, aptekarze, architekci, inżynierzy budownictwa, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatki, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, księgowi, lekarze, stomatolodzy, weterynarze, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i tłumacze przysięgli. Spółkę partnerską wyróżnia również zasad odpowiedzialności partnera jedynie za swoje działania. W spółce partnerskiej można ustanowić również zarząd. Umowa spółki partnerskiej jest sporządzana w zwykłej formie pisemnej.

3. Spółka Komandytowa

Jest to najczęściej zakładana w Polsce spółka osobowa. Spółka komandytowa różni się od dwóch wyżej wymienionych zasadami ponoszenia odpowiedzialności za jej zobowiązania. Jeden ze wspólników zwany komplementariuszem odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Odpowiedzialność drugiego wspólnika zwanego komandytariuszem jest ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej. W praktyce obrotu gospodarczego często występuje sytuacja kiedy to komplementariuszem zostaje założona uprzednio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka hybrydowa). Zysk spółki komandytowej jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

4. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna łączy cechy spółki jawnej, komandytowej i akcyjnej. W tej spółce również wyróżniamy dwa rodzaje wspólników – komplementariuszy oraz akcjonariuszy. To komplementariusz ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Również na komplementariuszu spoczywa również obowiązek reprezentowania spółki. Co ważne, spółka komandytowo-akcyjna jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Spółki kapitałowe

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to najczęściej rejestrowana spółka w Polsce. Jej podstawową cechą jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Spółka działa przez swoje organy, którymi są co do zasady Zarząd oraz Zgromadzenie Wspólników. Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000,00 złotych. Głównym aktem organizacyjnym jest umowa spółki. Umowa reguluje zasady funkcjonowania organów i inne aspekty działania spółki. Umowa powinna być dla swej ważności zawarta w formie aktu notarialnego. Co ważne spółka może zacząć funkcjonować już w chwili zawarcia umowy. W formie organizacyjnej może znajdować się ona przez 6 miesięcy. W tym czasie członkowie zarządu spółki powinni przeprowadzić proces rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Spółka Akcyjna

Jest to najbardziej skompilowany rodzaj spółki przeznaczony dla dużych przedsięwzięć biznesowych. Główną cechą spółki akcyjnej jest brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki. Aktem organizacyjnym spółki jest jej statut. Statut reguluje zasady funkcjonowania spółki oraz prawa i obowiązki akcjonariuszy. Statut zawierany jest w formie aktu notarialnego.

Dwie metody rejestracji spółek

Każda ze spółek może być założona na dwa sposoby. Pierwszy – tradycyjny obejmuje sporządzenie umowy oraz dokumentów zgłoszeniowych w formie pisemnej. Do zawarcia umów niektórych spółek konieczna jest współpraca z notariuszem. Generuje to konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z taksą notarialną. Opłata sądowa związana z tradycyjną rejestracją wynosi 600,00 złotych.

Drugą metodą założenia spółki jest droga elektroniczna. Spółkę za pośrednictwem sieci Internet założyć mogą wspólnicy posiadający zweryfikowany profil EPUAP lub posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny. Rejestracja internetowa jest szybsza i tańsza (opłata sądowa wynosi 350,00 złotych) i nie wymagająca współpracy z notariuszem. Spółki elektroniczne mogą być jednak zawierane według wzorców opracowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oznacza to, że zapisy ich umów podlegają mniejszej modyfikacji niż przy „tradycyjnej” rejestracji. Rejestracja internetowa jest szybsza, tańsza (opłata sądowa wynosi 350,00 złotych) i nie wymagająca współpracy z notariuszem.

KONSULTACJA ONLINE

Opowiedz mi o swoim problemie, sprawie z którą chciałbyś się do mnie zgłosić. Przedstawię Ci możliwości, określę koszta jakie się będą z nimi wiązały i doradzę co powinieneś zrobić.