kaucja gwarancyjna
0 Komentarzy
Categories: Prawo cywilne

Kaucja gwarancyjna jest rodzajem zabezpieczenia przysługującym inwestorowi, wykorzystywana najczęściej w umowach o roboty budowlane czy umowach dostawy towarów. Najczęściej kaucję gwarancyjną realizujemy poprzez:

  • wpłatę określonej kwoty pieniężnej na konto inwestora na określony czas po realizacji umowy, albo
  • zatrzymanie przez inwestora każdorazowo ustalonej kwoty z każdej wystawianej przez niego faktury.

Jaki jest cel kaucji gwarancyjnej?

Kaucja gwarancyjna ma na celu zabezpieczenie ewentualnych przyszłych kosztów związanych z usuwaniem wad w wykonywanych robotach czy w dostarczonych towarach. Choć faktycznie ma ona znaczenie i aktywuje się dopiero po wykonaniu umowy zasadniczej, którą zabezpiecza warto pochylić się nad jej treścią jeszcze przed zawarciem umowy.

Klauzula umowna czy odrębna umowa?

To zależy od potrzeb stron umowy. Co do zasady klauzula kaucji gwarancyjnej będzie jednym z postanowień umowy zasadniczej. Może się jednak zdarzyć, że zostanie zawarta odrębna umowa określająca zasady jej obowiązywania.

Co powinna przede wszystkim zawierać klauzula kaucji gwarancyjnej?

W żadnym kodeksie nie znajdziemy przepisów, które szczegółowo normowałaby instytucję kaucji gwarancyjnej. Co to oznacza? Oznacza to, że wyłącznie od nas zależy jej szczegółowy zakres i terminy zwrotu.

Konstruując takie postanowienia lub podpisując umowy, które je zawierają trzeba zatem bardzo uważać. W szczególności chodzi o precyzyjne ustalenie momentu zwrotu zatrzymanej lub wpłaconej kaucji. W praktyce bardzo często zdarza się, że wykonawca nie może odzyskać środków przekazanych inwestorowi tytułem kaucji. Wynika to bardzo często z niedopilnowania treści tworzonego postanowienia albo niezanalizowania przedstawionego mu projektu umowy. Wykonawcy bardzo często ulegają błędnym założeniom, że „jakoś to będzie”, „przecież się dogadamy”.

Obserwacja rzeczywistości pozwala mi jednak wysunąć inny wniosek. Jeśli inwestor może uchylić się od zwrotu kaucji lub przeciągnąć moment wypłaty to z całą pewnością to zrobi. Dlatego tak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów już na etapie formułowania umowy.

W klauzuli należy również w sposób szczegółowy i nie budzący wątpliwości określić jakie okoliczności dają prawo skompensowania przez inwestora roszczeń wobec wykonawcy. W przypadku gdy zbyt ogólnikowo określimy przedmiot zabezpieczenia, w przyszłości również mogą powstać wątpliwości czy środki zatrzymane zostały zasadnie czy też nie. Wówczas inwestor może pozostać bez ochrony, którą miała zapewnić mu kaucja gwarancyjna.

kaucja gwarancyjna

Zabezpiecz swoje interesy.

Każdorazowo, będąc zarówno inwestorem jak i wykonawcą warto skonsultować z prawnikiem treść umowy, którą zamierzamy podpisać. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych stresów i zaoszczędzić wiele pieniędzy, szczególnie gdy mowa o dużych inwestycjach.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/11/28/kiedy-nalezy-ci-sie-40-euro-za-przeterminowana-platnosc/

Zostaw komentarz