upadłość konsumencka
0 Komentarzy

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości, którą bada sąd prowadzący sprawę jest brak przyczynienia się dłużnika do powstania niewypłacalności. Chodzi tutaj o umyślność bądź tzw. rażące niedbalstwo. Wydaje się, iż osoby które wpadły w tarapaty finansowe związane z hazardem nie mają szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nic bardziej mylnego! W określonej sytuacji długi hazardowe mogą zostać umorzone!

Długi hazardowe – uzależnienie od hazardu

Patologiczne uzależnienie od hazardu jest takim samym uzależnieniem jak alkoholizm czy narkomania. Osoba uzależniona nie kontroluje swoich zachowań. Co za tym idzie, nie jest w pełni świadoma wagi podejmowanych przez siebie działań. Taki hazardzista nie jest motywowany pragnieniem wzbogacenia się lecz działa instynktownie i impulsywnie.

długi hazardowe

Kiedy sąd daje szansę na oddłużenie?

Aby sąd  mógł dać szansę dłużnikowi hazardowemu, ten musi przed sądem przedstawić stosowną dokumentację medyczną.

Jeśli bowiem przegraliśmy jeden duży zakład i musieliśmy celem ratowania rodzinnego budżetu zaciągnąć pojedynczy kredyt, to takie zachowanie nie zostanie pozytywnie rozpatrzone przez sędziego.

Dokumentacją, której załączenie do wniosku może zwiększyć szanse na upadłości jest dla przykładu: zaświadczenie od psychologa czy psychiatry oraz potwierdzenie uczestnictwa w terapii dla osób uzależnionych. Jeżeli takiej dokumentacji dłużnik do posiada nie można tracić nadziei. Istnieje bowiem możliwość powołania biegłego w procesie upadłościowym, który w oparciu o badanie dłużnika będzie mógł wydać opinię o uzależnieniu.

Aby zwiększyć szanse na ogłoszenie upadłości, dłużnik hazardowy powinien również wykazać się przed sądem, że wykazuje on chęci poprawienia swojej sytuacji finansowej. 

Ponadto dłużnik powinien wykazać, że podjął leczenie. Sąd dobrze ocenia także podjęcie pracy czy spłatę części zobowiązań.

Do upadłości po wyleczeniu

Niezwykle ważnym jest również aby do upadłości przystępowały osoby rzeczywiście wyleczone z hazardu. Jeśli bowiem po jej ogłoszeniu, dłużnik zaciągnie nowe zobowiązanie, sąd może niestety umorzyć postępowanie.

Każda tego typu sprawa wymaga jednak szczegółowej analizy. Olbrzymie znaczenie ma w przypadku dłużnika hazardowego odpowiednio skonstruowany wniosek upadłościowy, który dłużnik musi poprzeć stosowną dokumentacją.

Ponadto, sąd oceni wiarygodność dłużnika, na wyznaczonej rozprawie, co również może przyczynić się do szczęśliwego werdyktu.

Długi hazardowe – upadłość konsumencka 2020 r.

Nowelizacja prawa upadłościowego obowiązująca od 24 marca 2020 r. sprawia, iż osoby uzależnione od hazardu mają łatwiejszą drogę do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wynika to z usunięcia negatywnej przesłanki upadłościowej tj. przyczynienia się do wystąpienia niewypłacalności. Rażące niedbalstwo w przyczynieniu się do zaistnienia zadłużenia nie jest obecnie oceniane na etapie rozpoznawania wniosku o upadłość konsumencką. Odbywa się to dopiero na etapie ustalania planu spłaty. Co to oznacza dla dłużnika, którego długi są efektem uzależnienia hazardowego?

Dłużnik w postępowaniu upadłościowym (a więc już we wniosku) powinien wykazać, iż jego zadłużenie jest rezultatem uzależnienia. Dłużnik powinien również faktycznie uprawdopodobnić swój problem i wskazać, iż podejmował próby wyjścia z nałogu. Jeśli sąd uzna, że zadłużenie jest rzeczywiście skutkiem uzależnienia, dłużnik może liczyć na krótszy plan spłaty. Wyznaczany zostanie on na okres maksymalnie 36 miesięcy. W przeciwnym wypadku, sąd może zasądzić plan spłaty w granicach od 36 do 84 miesięcy. Zgodnie z bowiem z art. 49115 ust. 1a ustawy w przypadku uznania, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 ani dłuższy niż 84 miesiące.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!