zachowek
0 Komentarzy
Categories: Spadki

Czym jest zachowek?

Czym w ogóle jest zachowek? Mówiąc wprost jest roszczeniem. Jest to roszczenie z którym mogą wystąpić rodzice, małżonek i zstępni (osoby pochodzące od siebie w linii prostej). Przy czym może to nastąpić jeżeli na skutek sporządzonego testamentu zostali oni pozbawieni prawa do części spadku po osobie zmarłej. Z roszczeniem mogą oni również wystąpić w sytuacji, gdy jeszcze za życia spadkodawca rozporządził w znacznej części swoim majątkiem przy pomocy darowizn. Instytucja zachowku opiera się na założeniu, że człowiek na wypadek swojej winien w odpowiedni sposób zabezpieczyć byt materialny osób najbliższych.

Przeciwko komu wystąpić z roszczeniem o zachowek ?

Z roszczeniem o zachowek spadkobierca może wystąpić przeciwko spadkobiercy testamentowemu lub obdarowanego darowizną. Z roszczeniem nie mogą wystąpić jednak osoby uznane za niegodne dziedziczenia, osoby które odrzuciły spadek, spadkobiercy wydziedziczeni oraz w przypadku małżonka, jeżeli za życia spadkodawca zainicjował postępowanie rozwodowe (i gdy zakończy się ono stwierdzeniem winy małżonka-spadkobiercy w rozpadzie pożycia małżeńskiego).

zachowek

W jakiej wysokości ?

Zachowek jest roszczeniem majątkowym. Wysokość tego roszczenia co do zasady wynosi połowę wartości tego co otrzymałby spadkobierca gdyby dziedziczył na postawie ustawy. W przypadku jednak spadkobierców małoletnich lub trwale niezdolnych do pracy, ograniczony jest wysokością 2/3 udziału spadkowego.

Ile mamy czasu na wystąpienie z roszczeniem o zachowek ?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż sądem właściwym do rozpoznania pozwu jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli chodzi jednak o termin z wystąpieniem o zapłatę zachowku to jest on ograniczony terminem 5 lat. Termin liczy się od chwili ogłoszenia testamentu a jeżeli testamentu nie sporządzono to od chwili śmierci spadkodawcy.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/09/13/zarzadca-sukcesyjny-zabezpieczeniem-firmy-na-wypadek-smierci/

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!