zarządca sukcesyjny
0 Komentarzy
Categories: Spadki

Przedsiębiorco, czy pomyślałeś już o zabezpieczeniu interesów swojej firmy na wypadek śmierci ? Pomoże Ci w tym zarządca sukcesyjny.

Nikt nie lubi myśleć o sprawach ostatecznych a zwłaszcza przedsiębiorcy będący w ciągłym pędzie i zajęci prowadzeniem rozlicznych biznesów. Często nie mają oni czasu zatroszczyć się o sprawy swojej firmy na wypadek odejścia.  W sytuacji gdy istnieje wielu spadkobierców lub gdy żyją oni w niezgodzie, do czasu zakończenia spraw spadkowych i powierzenia prowadzenia spraw odpowiedzialnej osobie, budowane przez nas przedsiębiorstwo może podupaść. Taką odpowiedzialną osobą może być zarządca sukcesyjny.

Jak było?

Jeśli nie ustanowiono zarządy sukcesyjnego, do czasu uregulowania stanu prawnego po zmarłym przedsiębiorcy, prowadzona przez niego firma, znajduje się niejako w stanie zawieszenia.  Bez właściciela nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych zamówień czy regulowania bieżących należności. Powoduje to bardzo poważne skutki, w szczególności wobec pozostawionych członków rodziny. Oprócz bliskiego często tracą oni bowiem dorobek życia, którego zarządzaniem zajmował się zmarły przedsiębiorca. W konsekwencji, po wielu miesiącach załatwiania formalności, otrzymującemu formalnie spadek, pozostaje jedynie ogłoszenie upadłości firmy.

zarządca sukcesyjny

Co się zmieniło?

Nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej daje przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą a także wspólnikom spółek cywilnych, możliwość ustanowienia tzw. zarządcy sukcesyjnego.

Zarządcę sukcesyjnego powoływać może przedsiębiorca na wypadek swojej śmierci. Będzie on przejmować prowadzenie firmy od czasu śmierci przedsiębiorcy do momentu uregulowania stanu prawnego spadku.

Zarządca sukcesyjny działa podobnie jak pełnomocnik żyjącego przedsiębiorcy. Będzie mógł w szczególności kontynuować zawarte kontrakty, zatrudniać i zwalniać pracowników a także pozywać nierzetelnych kontrahentów. Zarządca sukcesyjny nie będzie działał jednak wiecznie. Co do zasady jego uprawnienie do prowadzenia przedsiębiorstwa będą wygasały w chwili nabycia spadku. Jeżeli jednak spadek nabyło kilka osób, uprawnienia będą wygasały w chwili podziału majątku spadkowego.

Ustawodawca przewidział również możliwość ustanowienia kilku zarządców sukcesyjnych. Kolejni będą obejmować funkcję w sytuacji, gdy wcześniej wyznaczony zarządca nie chce, nie może, bądź pełni swoją funkcję nierzetelnie. Wówczas na jego miejsce wchodzi zarządca ustanowiony kolejno.

Ustawa weszła w życie dnia 25 listopada 2018 r.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!