niepłacenie alimentów
Categories: Prawo rodzinne

Alimenty na dorosłe dziecko?

Wielokrotnie w swojej praktyce spotkałem się z opiniami klientów, iż po osiągnięciu pełnoletniości przez dziecko nie są zobowiązani do płacenia ustalonych w wyroku alimentów. Na moje pytanie czy wystąpili do sądu z pozwem o uchylenie alimentów wyrażali oni jedynie zdziwienie.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny w polskim prawie rodzinnym nie wygasa w żadnym określonym terminie. Sąd w wyroku ustalającym wymiar alimentów nie określa czasu w jakim osoba zobowiązana musi je regulować. Kodeks rodzinny i opiekuńczym wskazuje natomiast, że rodzic zobowiązany jest ponosić koszty utrzymania dziecka. Oprócz tego ma też obowiązek sprawować nad nim opiekę oraz zapewniać mu należyte wychowanie. Żaden przepis prawny nie mówi jednak o tym, iż z chwilą osiągnięcia pełnoletności ustaje obowiązek alimentacyjny.

Co może uchronić Cię przed płaceniem alimentów?

Przesłanką dającą możliwość uchylenia alimentów jest samodzielność dziecka. Musi ono być w stanie utrzymać się samodzielnie.

Dziecko bowiem nawet po osiągnięciu pełnoletności jest uprawione do otrzymywania alimentów. Jeżeli uprawniony kontynuuje naukę po ukończeniu 18 r.ż., to raczej nie ma możliwości samodzielnego utrzymywania się. Oczywiście od każdej zasady są wyjątki. Dla przykładu, jeżeli dziecko posiada swój majątek (np. otrzymało duży spadek) z którego dochody wystarczają na jego utrzymanie się to rodzic ma szansę na uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Co jeśli dziecko się nie uczy?

Wracając jednak do najczęstszej podstawy tj. kontynuowania nauki, kodeks również przewiduje odstępstwa od reguły. Bo co w sytuacji gdy dziecko podejmuje naukę jedynie pozornie?  Jeżeli nie osiąga wyników a jego edukacja przedłuża się ponad przeciętną miarę, rodzic może powołać się na przytoczone okoliczności w pozwie o uchylenie alimentów. Jeżeli bowiem dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, rodzic może uchylić się od płacenia alimentów.

Zasada równej stopy życiowej.

Ustalając, zmniejszając bądź uchylając obowiązek alimentacyjny sąd kieruje się również zasadą tzw. równej stopy życiowej. W praktyce oznacza to, iż rodzice i dzieci powinni żyć na takim samym poziomie materialnym. Jeżeli dziecko chce wybrać się na kosztowne studia zaoczne a rodziców najzwyczajniej na to nie stać, może to być przesłanką do zmniejszenia lub nawet uchylenia alimentów.

Każda sprawa alimentacyjna jest jednak sprawą indywidualną. Oprócz drażliwych kwestii finansowych, dużą rolę w tego typu sprawach odgrywają emocje. Pomoc prawnika, który pozwoli skupić się na meritum sprawy może okazać się nieodzowna w osiągnięciu korzystnego rozstrzygnięcia.

Zobacz: https://radca-franczak.pl/uslugi/prawo-rodzinne/

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!