przedawnienie
3 Komentarze
Categories: Antywindykacja

Kiedy przedawnia się dług?

Dnia 9 lipca b.r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca  terminów przedawnienia roszczeń. Do tej pory ustawa przewidywała dwa zasadnicze terminy przedawnienia roszczeń liczonych następująco:

  • ogólny termin przedawnienia – 10 lat,
  • termin przedawnienia roszczeń o świadczenie okresowe oraz termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata,
  • termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd – 10 lat.

 

Skrócone terminy przedawnienia

Na podstawie ustawy nowelizującej skróceniu uległy oba najdłuższe 10-letnie terminy. Teraz ustawa przewiduje 6 letni termin przedawnienia roszczeń.

Nowelizacja wprowadza też istotne novum dotyczące sposobu liczenia terminów. Bieg terminu przedawnienia wynoszącego ponad dwa lata będzie się kończyć się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Oznacza to de facto ich wydłużenie każdorazowo do 31 grudnia danego roku.

 

Co z terminami, które biegły w dniu wejścia w życie nowelizacji?

W związku z wejściem w życie powyższych zmian pojawia się pytanie co do zasad obliczania terminów przedawnienia roszczeń, które powstały przed nowelizacją.

Wszystko zależy od długości terminu przedawnienia i rodzaju danego roszczenia.

Terminy przedawnienia roszczeń, których długość wynosi dwa lata i ponad, będą upływać 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Jeżeli jednak termin przedawnienia roszczenia jest krótszy niż według starych przepisów, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia nowych. To jednak tylko jedna z zasad, którą zakładają przepisy przejściowe zawarte w nowelizacji.

 

Sprawdź czy Twój dług lub roszczenie są aktualne

Warto zatem nie zwlekać i zawczasu skontaktować się z prawnikiem, który sprawdzi kiedy przedawnia się dług lub do kiedy dochodzić możesz przysługującego Ci roszczenia. Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń dotyka bezpośrednio zwłaszcza osób czy firm posiadających zobowiązania względem dłużników. Szczególnie te osoby powinny nie zwlekać lecz odpowiednio z uprzedzeniem rozpocząć prowadzenie spraw sądowych przeciwko nieuczciwym kontrahentom.

Zobacz także: https://radca-franczak.pl/index.php/ironthm_service/windykacja-i-antywindykacja/

3 komentarzy

  1. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie przedawnienia 6 a 10 lat. Moje pytanie jest czy dla wyroku nadanie klauzuli wykonalności w lipcu 2015 i następnie bezskutecznej egzekucji komorniczej we wrześniu 2015, czy przedawnienie sprawy następuje (jeśli nie będzie przerwania biegu) we wrześniu 2021 czy we wrześniu 2025 ? (Przedawnienie tej sprawy to 10 lat wg starych przepisów)

    1. Dzień dobry, Pana zobowiązanie (o ile bieg terminu przedawnienia nie zostanie przerwany ponownie) przedawni się dnia 1 stycznia 2025 r. Termin przedawnienia liczy się bowiem od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Skutek następuje jednak w tym przypadku na koniec miesiąca kalendarzowego.

      1. Dziękuje za odpowiedz. Czy bieg przedawnienia został przerwany w tej sprawie jeśli: Sprawa-wyrok prawomocny jest z 2009 roku, po 6 latach w 2015 wystąpiono od nadanie klauzuli wykonalności. W 2015 odbyła się także bezskuteczna egzekucja komornicza. Teraz wyszło przypadkiem że nadanie tej klauzuli w 2015 dokonano z wadami pranymi i prawdopodobnie Sąd „odwoła” to nadanie klauzuli. Konkretnie chodzi mi o to czy błędne – bezprawne nadanie klauzuli przerwało bieg przedawnienia.

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!