spadek a upadłość
78 Komentarzy

Celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie długów. Aby uzyskać umorzenie zobowiązań, trzeba jednak poświęcić posiadany majątek. Z chwilą ogłoszenia upadłości przedmioty i nieruchomości będące własnością dłużnika tworzą tzw. masę upadłości. Jest to nic innego jak majątek, który podlega zlikwidowaniu przez syndyka. Środki uzyskane ze sprzedaży własności dłużnika trafiają natomiast do wierzycieli upadłego. Co istotne do masy upadłości wchodzi także mienie nabyte przez upadłego już po ogłoszeniu upadłości. Spadek a upadłość – jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości konsumenckiej na otrzymanie spadku w trakcie jej trwania?

Spadek a upadłość – nabycie spadku przed ogłoszeniem upadłości

Do otwarcia spadku dochodzi z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca powołany do dziedziczenia dysponuje 6-miesięcznym terminem (liczonym od powzięcia przez niego informacji o śmierci spadkodawcy) na przyjęcie lub odrzucenie spadku. Jeżeli otwarcie spadku nastąpiło jednak przed ogłoszeniem upadłości, a dłużnik nie złożył jeszcze oświadczenia to nie musi on tego robić. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy prawo upadłościowe, jeśli termin na odrzucenie spadku przypada po otwarciu upadłości to spadek dziedziczy się z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku w ten sposób oznacza, iż upadły dziedziczy spadek wraz z długami po zmarłym. Za długi odpowiada on jednak do wysokości stanu czynnego spadku tj. wartości spadku.

Jeżeli dłużnik zdążył przed ogłoszeniem upadłości przyjąć spadek składając oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem, to oczywiście tak nabyty majątek wchodzi w skład masy upadłościowej i podlega likwidacji. Jeżeli natomiast przed ogłoszeniem upadłości dłużnik spadek odrzucił, to w zależności od jego wartości, takie działanie może zostać potraktowane jako tzw. pokrzywdzenie wierzycieli. W takim przypadku wierzyciel będzie mógł żądać sądowego uznania takiego odrzucenia za bezskuteczne.

spadek a upadłość

Spadek a upadłość – nabycie spadku po otwarciu upadłości

Jeśli upadły otrzymuje spadek po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, przedmioty uzyskane w ten sposób wchodzą niejako z automatu do masy upadłości. Automatyzm wejścia spadku do masy polega na tym, iż upadły nie musi składać w zakresie przyjęcia spadku żadnych oświadczeń. Oznacza to zawsze, że upadły dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.  Jeśli upadły złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to takie oświadczenie jest traktowane jako bezskuteczne.

Niezależnie od tego czy upadły przyjął spadek przed ogłoszeniem upadłości, czy też spadek trafił do masy upadłościowej automatycznie, ustawa zakazuje mu jego sprzedaży bądź darowania. Umowa zbycia spadku lub jego udziału zawarta bowiem przez upadłego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest nieważna.

Wyłączenie spadku z masy upadłości

Ustawa prawo upadłościowe zezwala również w wyjątkowych wypadkach na wyłącznie spadku z masy upadłości. Kiedy jest to możliwe? Jeśli w skład spadku po zmarłym wchodzą trudno egzekwowalne wierzytelności lub trudno zbywalne przedmioty. Wówczas sędzia-komisarz sprawujący nadzór nad postępowaniem może wyłączyć spadek z masy upadłości. Będzie to oznaczało, iż tak nabyty spadek nie zostanie spieniężony przez syndyka i pozostanie on do dyspozycji upadłego. Decyzję o wyłączeniu spadku z masy upadłości sędzia podejmuje z urzędu. O potrzebie takiego rozstrzygnięcia może go poinformować upadły lub syndyk. W przypadku wyłączenia spadku z masy upadłości, upadły odzyskuje swobodę zadecydowania o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Termin do złożenia oświadczenia zaczyna biec w takim przypadku od chwili uprawomocnienia się postanowienia o wyłączeniu spadku z masy upadłości. 1. Witam. Mam pytanie. Załóżmy że dostałem spadek…mieszkanie które jest w 50% moje a drugie 50% brata. Brat odkupuje mój udział. Mieszkanie jest teraz jego. Po tym wszystkim chcę złożyć wniosek o upadłość. Jak daleko wstecz sięga syndyk…po jakim czasie mogę złożyć wniosek o upadłość żeby syndyk nie doszukał się spadku…?

  1. Dzień dobry, temat jest wieloaspektowy i dość skomplikowany. Termin na wytoczenie powództwa zwanego skargą pauliańską wynosi 5 lat. W tym czasie wierzyciel może pozwać osobę, która nabyła majątek od dłużnika. Wierzyciel musi w takim procesie wskazać, iż osoba otrzymująca majątek wiedziała lub mogła się dowiedzieć o problemach finansowych dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości z powództwem tym może wystąpić syndyk, który działa w imieniu ewentualnie pokrzywdzonych wierzycieli. W przypadku czynności dokonywanych z rodziną należy mieć na uwadze również treść art. 127 ustawy prawo upadłościowe – „Sędzia-komisarz z urzędu albo na wniosek syndyka uzna za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości odpłatną czynność prawną dokonaną przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, z osobą pozostającą z upadłym w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe albo z przysposobionym lub przysposabiającym, chyba że druga strona czynności wykaże, że nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli”.

 2. Dzień dobry. Sąd ogłosił upadłość konsmencką mojej siostry i wyznaczył syndyka. Siostra realizuje comiesięczne platności przez pół roku zgodnie z jej możliwością spłaty. Potem sąd może nałożyć kolejne spłaty w okresie od 3 do 7 lat. Obie jesteśmy uprawnione do dziedziczenia domu po rodzicach. Oboje żyją i oby jak najdłużej, jednak mają już swoje lata i są schorowani. Jak wcześniej zabezpieczyć się na wypadek sytuacji gdyby jedno z rodziców zmarło a moja siostra automatycznie odziedziczyłaby, z tego co się orientuję 1/4 majątku? Czy ta część wejdzie w sklad masy upadłościowej? Czy w tej sytuacji jest mozliwość dziedziczenia majątku najpierw tylko przez jednego z rodziców, ewentualnie dalej tylko przezemnie? Będę wdzięczna za odpowiedź.

  1. Dzień dobry, zadane przez Panią pytanie jest dość złożone. Istotne znaczenie ma w pierwszej kolejności chwila śmierci spadkodawcy. Jeśli spadkodawca pozostawi spadek upadłemu w trakcie upadłości (przed wyznaczeniem planu spłaty), upadły przyjmuje spadek z mocy ustawy (z dobrodziejstwem inwentarza). Wówczas spadek wchodzi do masy upadłości. W przypadku pozostawienia spadku innej osobie z pominięciem upadłego, syndyk ma prawo natomiast dochodzić od spadkobiercy tzw. zachowku. W przypadku otrzymania spadku na etapie planu spłaty, spadek nie wchodzi do masy upadłości. Przysporzenie majątkowe może doprowadzić jednak do zwiększenia kwoty miesięcznej raty.

 3. Dzień dobry,
  proszę o pomoc. Co dzieje się przypadku, gdy konsument nabył 7 lat temu spadek, w tym jakąś część nieruchomości. Obecnie ogłosił swoją upadłość. Czy ten udział wchodzi w masę upadłościową i czy może zostać spieniężony przez syndyka? Co, jeśli pozostali spadkobiercy nie zgadzają się na spieniężenie nieruchomości? Jaki wpływ na pozostalych spadkobierców ma taki wyrok czyli upadłość jednego ze spadkobierców?

  1. Dzień dobry, udział w nieruchomości w takim przypadku wchodzi w skład masy upadłości. Syndyk powinien zatem podjąć próby sprzedaży udziału. Pozostali spadkobiercy nie mogą wstrzymać tych działań. W praktyce syndyk najczęściej zwraca się właśnie do nich z propozycją wykupu udziału.

   1. Narzeczonej 2 miesiące temu został wyznaczony syndyk, nie ma jeszcze wyznaczonych spłat, dziś zmarła narzeczonej babcia, babcia w spadku narzeczonej, matce narzeczonej oraz 2 innym wnukom przepisała każdemu po 1/4 części domu, bez wyznaczonych konkretnie pomieszczeń gospodarczych, które do kogo należą. Czy przy tylu współwłaścicielach jest możliwość wyłączenia spadku z masy upadłościowej?

    1. Dzień dobry, istnieje taka możliwość ale dopiero po podjęciu przez syndyka próby sprzedaży i po wycenie udziału.

  2. Dzień dobry szukam informacji czy wierzyciele mogą wystąpić o zachówek po ogłoszeniu upadłości warunkowej? Nie został utworzony plan spłaty gdyż sytuacja finansowa nie pozwalała na to.
   Jakie dokumenty są potrzebne do przedstawienia dla sadu, na potwierdzenie przyjmowania darowizn pieniężnych, żeby wykazać, że zachowek sie nie należy. Dodam, że cześć takich darowizn odbyła sie poza granicami kraju obie osoby posiadają również obywatelstwo drugiego państwa gdzie odbyła sie darowizna.

   1. Dzień dobry, tak roszczenie to nie wygasa i wierzyciele posiadają takie uprawnienie. Co do darowizn to sądzę, iż wystarczą potwierdzenia przelewów.

 4. Dzien dobry.
  Mam pytanie odnosnie sprawy juz po upadlosci prawomocnej. Moi rodzice uzyskali upadlosc. Zanim upadlosc sie rozpoczela dom zostal zlicytowany przez komornika po kredycie frankowym. Dom nie wszedl do masy upadlosciowej. Obecnie rodzice juz splacaja ustalone kwoty przez Sad dla wierzycieli na okres 3 lat. Pozostaly 2 lata splat. Obecnie pojawil sie nowy wyrok Sadu ktory skasowal waznosc BTE i zanosi sie na to ze bank bedzie musial oddac dom lub rownowartosc rodzicom, bo zabral go bezprawnie. Co w takim przypadku? Czy dom zostanie wciagniety do masy upadlosciowej? Czy lepiej poczekac az przestana splacac te wplaty dla wierzycieli. Pozdrawiam serdecznie.

  1. Dzień dobry, jeśli nieruchomość wejdzie w skład majątku upadłych w trakcie wykonywania przez nich planu spłaty, nie wejdzie ona do masy upadłości. Otrzymanie jednak nieruchomości w trakcie planu, może spowodować wniesienie przez wierzycieli wniosku o zwiększenie wpłat.

   1. Bardzo dziekuje za odpowiedz. Rodzice sa juz emerytami i maja splaty wysokosci po ok 300-400zl . Do jakiej kwoty mogloby wrosnac wplaty przez ten okres 2 lat? Czy najlepiej poczekac az okres splaty sie skonczy.

    1. Ciężko powiedzieć o ile wzrósłby taki plan. Sąd brałby pod uwagę wartość nieruchomości i możliwość jej ewentualnego wynajęcia.

     1. W obecnej chwili dom moznaby powidziec jest zdewastowany. Stoi jako nieuzytek od ponad 3 lat. Dom zostal na licytacji kupiony przez bank sam sobie. Obecnie popada w ruine. Takze nie byloby szans go obecnie wynajac , trzebaby go gruntownie wyremontowac na co rodzice jako emeryci oczywiscie nie maja pieniedzy.

  2. Witam, a co jeśli zmarł tata dawno temu dom miał hipotekę na tate i mamę. Co z takim domem gdzie mieszka jeszcze moje rodzeństwo i mama z nowym partnerem. Nie było żadnego spadku po śmierci taty a dom byl albo na samego tate albo na tate i mame. Co w takiej sytuacji zrobi syndyk.

   1. Dzień dobry, nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie. W tym przypadku konieczna będzie analiza księgi wieczystej oraz umowy na podstawie, której ustanowiono hipotekę.

 5. Kwestia ta byłaby brana pod uwagę przez sąd, który mógłby nie dokonać zmiany planu.

  1. Panie Karolu, a jak by się Pan odniósł do tego, ktoś inny napisał mi tak:

   „Jak rozumiem w niniejszej sytuacji do majątku Pana rodziców wpłynie nowy składnik jakim jest dom lub jego równowartość. Zgodnie zatem z treścią art. 62 Prawa Upadłościowego masa upadłości obejmuje przede wszystkim majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez niego w toku postępowania upadłościowego, tj. do czasu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu, umorzeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego. Sposób, w jaki upadły nabywa majątek w toku postępowania, nie ma znaczenia.
   Oznacza to w mojej ocenie, że dom lub jego równowartość będzie wchodziła do majątku Pana rodziców, a więc do masy upadłości”

   1. Po uprawomocnieniu się planu spłaty majątek upadłego nie stanowi już masy upadłości. Postępowanie upadłościowe kończy się bowiem z chwilą ustanowienia planu spłaty. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów wynika to z art. 368 oraz art. 491 z indeksem 14 ust. 8 ustawy prawo upadłościowe.

    1. Bardzo Panu dziękuje za pomoc w tej sprawie. Mam jeszcze ostatnie pytanie na koniec , czy moja mama może już teraz założyć sobie działalność gospodarczą jak ma prawomocny plan spłaty i jest w trakcie spłat ?

     1. Po uprawomocnieniu się planu spłaty, upadły może teoretycznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W okresie wykonywania planu spłaty upadły nie może jednak dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. Oznacza to, że każde otwarcie działalności gospodarczej na tym etapie wymaga gruntownego i indywidualnego przeanalizowania. Większość czynności dokonywanych w ramach działalności gospodarczej może wymagać bowiem zgody sądu.

     2. Czyli mam rozumieć jeśli nie jest zagrożony plan spłaty gdyż spłata jest realizowany z emerytury , a działalność jest tylko dodatkiem i nie będzie na niej żadnej straty a tylko plusy to można bez problemu prowadzić?

     3. Tak jak wspomniałem, każde podjęcie działalności powinno być indywidualnie przeanalizowane. Przed założeniem działalności warto zatem skontaktować się z sędzią komisarzem.

   2. Witam . Chcę ogłosić upadłość. Nie mam nic po za spadkiem po tacie. Mam 1/4 udziału w spadku. W skład współwłasności jest 5 osób z czego wuja ma 1/2 a mama wraz z 2 siostrami mam po 1/4 jedna siostra jest nie letnia i sprawy nieruchomości nie są prawnie uregulowane. Czy syndyk może wyłączyć owy majątek z masy upadłościowej ?

    1. Dzień dobry, decyzję w zakresie wyłączenia z masy upadłości podejmuje Sąd. Przy dużym rozdrobnieniu udziałowym możliwym jest podjęcie takiej decyzji.

 6. Witam. Dołączam się do pytania poprzednika, Czy po upadłości konsumenckiej przy prawomocnym planie spłat mogę rozpocząć prowadzenie DG ? Mam zatwierdzony i prawomocny plan spłat od 3 miesięcy. Czy jeśli zacznę zarabiać jakieś konkretne pieniądze w przeciągu kilku czy kilkunastu miesięcy to czy Sąd może mi zmienić wysokość rat z planu spłaty? Pozdrawiam K.

  1. Dzień dobry, teoretycznie nie ma żadnych przeszkód zabraniających otworzyć działalność na tym etapie. Jednakże upadły nie może dokonywać czynności, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonywania planu spłaty (art. 491 z indeksem 18 aktualnie obowiązującej ustawy prawo upadłościowe). Niektóre sądy mogą zinterpretować samo otwarcie działalności jako czynność stwarzającą niepewność co do osoby upadłego (otwarcie działalności zawsze wiąże się z ryzykiem gospodarczym i niesie ze sobą konieczność ponoszenia pewnych kosztów). Otwarcie działalności na tym etapie powinno być zatem poprzedzone gruntowną i indywidualną analizą. Co do możliwości zwiększenia planu to również można stwierdzić, iż istnieje takie ryzyko. Sąd nie dokonuje tego z urzędu, lecz może się tak stać na wniosek wierzyciela.

 7. Witam, w chwili obecnej z przyczyn stanu zdrowia jestem zmuszona złożyć wniosek o upadłość. Mam tylko jeden problem, 2lata temu odziedziczylam spadek(udział w nieruchomości której wartość tego udziału wynosi ok 5000zl).Wartość tego spadku jak dla mnie jest bardzo mała, nie chce aby syndyk nachodził moja schorowana mamę z tego tytułu. Proszę mi powiedzieć czy w jakiś sposób mogę przekazać, przepisać tą moją część np na moją mamę lub brata?

  1. Dzień dobry, niestety każda taka czynność zostanie zakwestionowana w postępowaniu upadłościowym.

  2. Witam serdecznie! Tata ogłosił upadłość rok temu, niedawno zmarł. Zostało mieszkanie , którym zajął się teraz syndyk. Czy musimy odrzucić spadek po tacie?

   1. Dzień dobry, proszę napisać czy wobec Taty ogłoszono upadłość konsumencką czy też upadłość przedsiębiorstwa?

    1. Witam serdecznie! Tata ogłosił upadłość rok temu, niedawno zmarł. Zostało mieszkanie , którym zajął się teraz syndyk. Czy musimy odrzucić spadek po tacie?
     Ogłosił upadłość konsumencką, a teraz wlasnie się dowiedzieliśmy, że właścicielem jest już inna osoba. Ale my niedostalismy ani pisma chociaż jesteśmy tam zameldowani.

     1. Dzień dobry, bez analizy dokumentów dot. postępowania upadłościowego oraz księgi wieczystej nieruchomości, nie jestem w stanie odpowiedzieć Państwu na to pytanie. Być może w trakcie postępowania upadłościowego mieszkanie, które weszło w poczet masy upadłości zostało sprzedane przez syndyka.

     2. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli w księgach wieczystych dług na hipotece wynosi około 60 tysięcy to takie mieszkanie moze zostac sprzedane? Ponieważ, uważamy ze rodzeństwo chce Nas oszukać. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.

     3. Sama hipoteka nie przekreśla możliwości sprzedaży mieszkania.

 8. Witam. Mam takie pytanie ja mam troche dlugow i zmarla moja mama ktora tez takie dlugi ma. Z bratem dziedzicze pol domu drugie pol wujek z kuzynem. Czy moge przyjac spadek i oglosic upadlosc konsumencka czy lepiej nie przyjmowac

  1. Dzień dobry, jeśli posiada Pani długi, to powinna Pani taki spadek przyjąć. Jego odrzucenie może być potraktowane jako czynność zmierzająca do pokrzywdzenia wierzycieli.

 9. Dzień dobry. Moja mama przeszła proces upadłości konsumenckiej. Ma już zatwierdzony plan spłaty prawomocny na 3 lata spłat. Wiem że co roku musi do Sądu teraz wysyłać sprawozdanie potwierdzenia wysyłania tych wpłat do wierzycieli. Oraz informować Sąd o zakupie czegoś powyżej 5000 pln. Moje pytanie jest takie. Mama jest już na emeryturze ale chce ponownie wrócić do swojej działalności gospodarczej. Czy będzie też musiała się tłumaczyć z wpływów-zzarobków działalności gospodarczej podczas planu spłaty ? Np wysyłać co roku swój PIT razem z potwierdzeniami wplat dla wierzycieli ? Czy ma jakiś limit zarobków na DG jeśli musi się spowiadać z zakupu czegoś za 5000 i wyżej ? Pozdrawiam serdecznie. Patryk

  1. Dzień dobry, takiego limitu dochodu ustawa nie przewiduje. Jeśli Sąd nałożył na Panią taki obowiązek informacyjny to niestety trzeba będzie każdą taką czynność zgłaszać. Zeznanie podatkowe będzie musiało stanowić załącznik do sprawozdania rocznego.

 10. Dobry wieczór, moj brat ma długi, chciałby ogłosić upadłość konsumencką, ale zmarł nam tata. Postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze przeprowadzone. Do podziału jest mieszkanie dla mamy, mnie i rodzeństwa, łącznie mama i 4 dzieci. Zatem brat byłby spadkobiercą udziału. Czy nie byłoby korzystniej, gdyby brat się zrzeknął swojego udziału i odczekał rok na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości zg z art. 127? Jak najlepiej byłoby wybrnąć z takiej sytuacji. Dodam, że nie stać nas na wykupienie udziału w części dotyczącej brata.

  1. Dzień dobry, w takim wypadku odrzucenie spadku bezpośrednio przed ogłoszeniem upadłości może być potraktowane jako czynność zmierzająca do pokrzywdzenia wierzycieli. Zgodnie z art. 1024 kodeksu cywilnego uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku. Wierzyciel może zatem takie odrzucenie spadku zakwestionować.

 11. Dzień dobry, proszę o odpowiedź co w przypadku gdy dłużnik/ upadły w tracie postępowania o ogłoszenie upadłości umrze. Co się dzieje z dalszym postępowaniem i czy to ma wpływ na rodzinę zmarłego.

  1. W przypadku śmierci upadłego jego spadkobierca ma prawo brać udział w postępowaniu upadłościowym. Oznacza to, iż to wolą spadkobierców jest kontynuowanie postępowania. Jeśli spadkobiercy nie przystąpią do postępowania zostaje ono umorzone a upadłość nie ma skutków prawnych.

 12. Witam. Jeżeli w trakcie postępowania upadłościowego odziedziczę spadek w postaci 1/4 mieszkania w którym mieszka jeden z rodziców czy syndyk przychyli się do wyłączenia mojej części mieszkania z masy czy będzie próbował ją sprzedać i ewentualnie wszystko się przedłuży?

  1. Dzień dobry, w opisywanym przypadku decyzję o wyłączeniu składnika z masy upadłości (również w postaci prawa udziałowego w nieruchomości) może podjąć sędzia komisarz. Za każdym razem jest to jednak rozpatrywane indywidualnie.

 13. Witam,
  Jedna z moich sióstr ma ogłoszoną upadłość jest już po zakończonym procesie upadłościowym (2020), niecały miesiąc temu zmarła nam mama, która jak się okazuje nie zostawiła majątku dodatniego a ujemy w kwocie która przerasta nas wszystkich.
  Czy jeśli ja i pozostałe 4 siostry odrzucimy spadek (każdą z nas ma małoletnie dzieci) to wszystko przypadnie siostrze z ogłoszona upadłościa? Czy będzie dalej dzielone pomiędzy wnuki i prawnuki?
  Czy sąd może uchylić się od odrzucenia spadku przez Nas?
  Czy siostra z upadłościa musi składać oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza?
  Czy w takiej sytuacji lepiej złożyć oświadczenie o odrzuceniu przed notariuszem czy przed sądem?

  1. Dzień dobry, jak rozumiem postępowanie upadłościowe zostało zakończone ustaleniem planu spłaty lub postanowieniem o umorzeniu zobowiązań. W takim przypadku, siostra nie musi składać oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli spadek zawiera jedynie pasywa, siostra może także odrzucić spadek. Forma odrzucenia nie ma przy tym znaczenia.

   1. Dzień dobry. Czy jeśli w trakcie upadłości otrzymałam spadek – nieruchomość gruntowa 0,5 HA która ma 15 współwłaścicieli i dojdzie jeszcze 4 to czy jest jakaś szansa że sędzia komisarz wyłączy taki spadek z masy upadłości? Proszę o odpowiedź

    1. Dzień dobry, jak rozumiem otrzymała Pani spadek przed ustaleniem planu spłaty? Jeśli, tak to istnieje na to duża szansa. Każda tego rodzaju sprawa jest jednak oceniana przez sąd indywidualnie.

 14. Dzień Dobry.Moja żona w chwili obecnej otrzymała spadek po zmarłej mamie w 1/6 części mieszkania.w mieszkaniu tym mieszkamy my z dzieckiem oraz jej tatą,.a 1/6 należy się też żony siostrze.mamy zamiar z żoną złożyc wniosek o upadłość ale czy jest możliwość wykluczenia tej części żony 1/6 z masy upadłościowej?

  1. Dzień dobry, można złożyć do Sądu taki wniosek aczkolwiek szansa na jego rozpoznanie jest niewielka. W Państwa sytuacji rozważyłbym opcję sprzedaży udziału w ramach postępowania upadłościowego na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

 15. Bardzo dziekuję za odpowiedz.A jak byśmy zrezygnowali z tej upadłosci czy możemy teraz w jakichś sposób przekazać córce tą 1/6 mieszkania jesli w żaden sposób nie jest w chwili obecnej zajęta?córka jest nieletnia

  1. Dzień dobry, niestety nie ma takiej bezpiecznej możliwości. W takim przypadku wierzyciel mógłby wytoczyć powództwo ze skargi pauliańskiej.

 16. Dzień dobry,
  Ojciec uzyskał upadłość i kończył okres spłaty (pozostało bodajże kilka miesięcy). Jednak w czerwcu tego roku zmarł. Z róznych powodow nie mamy z bratem dostepu do szczegolowych informacji, zastanawiamy sie jednak czy zasadne w tej sytuacji jest odrzucenie spadku po ojcu na wszelki wypadek (mial wiele dlugow i problemow tego typu)? I druga sprawa: ojciec wskazał mnie jako beneficjenta srodkow zgromadzonych w OFE. Czy srodki te sa traktowane jakos spadek i czy jesli odrzucimy spadek bedzie koniecznosc ich zwrotu? (fundusz juz wyplacil srodki). Z gory dziekuje za poswiecony czas, pozdrawiam serdecznie

  1. Dzień dobry, środki z OFE traktowane są jako spadek, jeżeli zmarły nie wskazał osoby upoważnionej do ich odbioru. W Pani przypadku będzie to natomiast zwykły transfer pieniężny. Co do odrzucenia spadku to w takim przypadku rzeczywiście będzie odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiedzialność majątkowa do wysokości przysporzenia).

   1. Witam. Mam upadłość konsumencka , dostalam plan spłaty, koszta sądowe zapłaciłam w kasie sądu. O konta do spłat mam pytać syndyka ? Drugie pytanie … Babcia chce przepisać na mnie mieszkanie ,czy już nikt mi nie zabierze ? Może wpisać mnie do testamentu?

    1. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o konta do spłaty to tak, rzeczywiście można w tej sprawie zwrócić się do syndyka. Jeżeli syndyk nie będzie dysponował rachunkami, należy zwrócić się bezpośrednio do wierzycieli. Co do możliwości otrzymania mieszkania na etapie wykonywania planu spłaty to stwierdzić należy, iż mieszkanie takie nie zostanie zlicytowane przez komornika lub syndyka i pozostanie Pani własnością. Jedyną konsekwencją otrzymania mieszkania jest jednak możliwość zwiększenia kwoty planu spłaty z uwagi na poprawę sytuacji finansowej upadłego. Otrzymanie mieszkania trzeba będzie również wykazać w rocznym sprawozdaniu składanym przez upadłego.

 17. Witam
  Otrzymaliśmy z rodzeństwem spadek po ojcu ktory nas wwydziedziczył
  Spadek przejęły nasze dzieci ale mój siostrzeniec ma syndyka i chce się zrzec spadku co za tym idzie oni przejmują jego część
  Czy reszta dzieci będzie musiała spłacić jego dług który przekracza kwotę spadku ??

  1. Dzień dobry, osoba objęta postępowaniem upadłościowym nie ma możliwości zrzeczenia się spadku. W takim przypadku przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiada za długi spadkowe spadkodawcy do wysokości otrzymanego przysporzenia.

 18. Witam, mam takie pytanie. Moi rodzice mieli wspólny kredyt. Po rozwodzie matce udało się osiągnąć upadłość konsumencka a ojciec jest w trakcie upadłości. Stąd moje pytanie czy po śmierci matki mogę odziedziczyć ten dług czy po upadłości już się go nie dziedziczy? Bo rozumiem że jeśli byłoby to w trakcie ubiegania się o upadlosc to mogę odrzucić spadek lub wziąć z dobrodziejstwem inwentarza. Więc jeśli oboje ogłoszą upadłość to dzieci dziedzicza jescze długi czy nie?

  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry, jeśli po przeprowadzeniu upadłości zakończonej umorzeniem zobowiązań przez obydwoje rodziców, odziedziczyłaby Pani po nich spadek, to nie odziedziczy Pani zobowiązań powstałych przed datą ogłoszenia ich upadłości.

 19. Witam.

  1. Razem z bratem jestem w testamencie powołana do spadku ( połowa nieruchomości ) który jest zadłużony. Czy przed przyjęciem spadku mogę wystąpić o spis inwentarza?

  2. Brak posiada zadłużenie. Jeśli ja odrzucę spadek a brat przyjmie go z dobrodziejstwem inwentarza, to czy spadek wejdzie do masy upadłości? Co się stanie z długami spadkowymi? Czy one zostaną włączone do masy upadłości?

  1. Dzień dobry, dziękuję za pytanie. Pani temat jest bardziej złożony, aby udzielić Pani pełnej odpowiedzi musiałbym zapoznać się z testamentem i ustalić dodatkowe informacje na temat planowanej upadłości.

 20. Witam. W 2015 r odziedziczyłam spadek w 1/4 części nieruchomości, w 2019 wzięłam kredyt którego w danym momencie nie jestem w stanie spłacać i chce ogłosić upadłość. Czy ten majatek będzie brany pod uwagę do ewentualnego spieniężenia przez sąd?

  1. Dzień dobry, niestety Pani udział w nieruchomości stanowi Pani majątek brany pod uwagę przy ustalaniu tzw. masy upadłości.

 21. Rozumiem, a czy jeśli przepiszę to na innych członków rodziny? Zaznaczę że nie mieszkam w tym domu. Czy jest jakaś możliwość żeby to obejść?

  1. Niestety na podstawie przepisów prawa upadłościowego taka czynność zostanie zakwestionowana.

 22. Dzień dobry. Będę wdzięczna za podpowiedź. Została ogłoszona upadłość konsumencka. Następnie osoba, co do której ogłoszono upadłość nabyła spadek – tzn. został sporządzony przez zmarłą testament, w którym do całości spadku powołała dwójkę swoich dzieci, w tym upadłego.
  Druga z osób powołanych do dziedziczenia odrzuciła spadek przypadający jej z testamentu. Czy w takiej sytuacji syndyk może przeprowadzić sprawę spadkową u notariusza, a nie składać wniosek do sądu? Pozdrawiam

  1. Dzień dobry, w mojej ocenie syndyk wraz z upadłym mogą przeprowadzić procedurę u notariusza.

 23. Dzień dobry,
  Jak się ma sprawa przy upadłości , chodzi mi o sytuacje w której osoba składa wniosek o upadłość, potem jest ustalany plan spłat. W trakcie spłaty planu spłat pojawia się możliwość wykupu mieszkania komunalnego -osoba w upadłości jest głównym najemca mieszkania i ma dziecko pełnoletnie. Czy dziecko może wykupić te mieszkanie? Jak można to zrobić ? Czy upadły moze wziąć kredyt ?

  1. Dzień dobry, w trakcie planu spłaty Pani dziecko może oczywiście wykupić to mieszkanie, nie ma tu żadnych przeszkód. Co do zaciągana kredytu, to niestety upadły w trakcie wykonywania planu spłaty, nie powinien pogarszać swojej sytuacji finansowej. Zawarcie umowy kredytowej może zatem zostać negatywnie ocenione przez sąd.

 24. Dzień dobry,
  mam pytanie. Otrzymałam poprzez syndyka wezwanie z sądu na rozprawę o nabycie spadku po moim zmarłym ojcu. Sprawę założyła moja siostra. Sąd wezwał mnie do osobistego stawiennictwa. Jednak wydaje mi się, że w sytuacji kiedy od 3 lat jestem w procesie upadłościowym to już syndyk uczestniczy w takiej rozprawie. Czy mam rację?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Dzień dobry, sąd mógł wezwać Panią do złożenia zapewnienia spadkowego. To oświadczenie może złożyć jedynie spadkobierca. Nie zmienia to oczywiście faktu, iż przyjmuje Pani z mocy ustawy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 25. Witam, mam upadłość konsumencką osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, ogłoszenie upadłości nastąpiło w 2022 r w listopadzie i od tamtego czasu mam syndyka. Niestety w roku 2022 r. zmarł jeden z rodziców i odziedziczyłam spadek w 1/8 części który wszedł w skład masy upadłościowej, syndyk w tej sytuacji wystawił tydzień temu konkurs na sprzedaż mojego udziału spadku. Pytanie czy w takiej sytuacji jest możliwość wyłączenia z masy upadłościowej tego udziału? ja tam nie mieszkam ale dwie pozostałe osoby z rodziny mieszkają gdzie jedna osoba ma większą część spadku, ja nie pracuje na ten moment z przyczyn zdrowotnych. Syndyk mało informacji mi podaje o całej mojej sprawie dlatego proszę o pomoc. Proszę o informację czy takie udziały szybko się sprzedają i czy pozostali spadkobiercy mają prawo się sprzeciwić? Dopowiem że syndyk najpierw pytał o dane adresowe pozostałych spadkobierców gdzie nawet się nie kontaktował z nikim czy chcą nabyć mój udział, czy tak można?

  1. Dzień dobry, możliwość wyłączenia takiego udziału istnieje. Wniosek taki można złożyć jednak dopiero w przypadku gdy syndykowi nie uda się go sprzedać. Podstawą takiego wniosku jest art. 315 ustawy prawo upadłościowe. Syndyk zwrócił się prośbą o podanie danych pozostałych współwłaścicieli w celu skierowania się do nich z propozycją odkupu Pani udziału. Syndyk ma także uprawnienie do zniesienia współwłasności. Pozostali spadkobiercy nie mogą się sprzeciwić ani sprzedaży ani ewentualnemu podziałowi.

 26. Dzień dobry.Czy jeżeli 7lat tremu rodzice przepisali na mnie dom akt notarialny umowa darowizny to jak ogłoszę upadłość konsumencką to syndyk będzie miał prawo zabrać mi dom?

  1. Dzień dobry, w takim przypadku dom wejdzie do masy Pana upadłości i zostanie sprzedany przez syndyka.

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!