zawieszenie działalności spółki
0 Komentarzy
Categories: Biznes

Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego zawiera pewne odmienności od zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej. W ostatnim wpisie na blogu przybliżyłem Państwu zasady zawieszania firm jednoosobowych i spółek cywilnych (link na końcu wpisu). Dzisiejszy wpis będzie odnosił się natomiast do zasad zawieszania działalności przez spółki prawa handlowego. W ich przypadku istnieją pewne różnice od standardowego zawieszenia działalności, dlatego właśnie na nich skupię się w niniejszym artykule.

Zawieszenie działalności spółki – wymogi formalne

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę składa się bezpośrednio do sądu rejestrowego. W tym celu osoby uprawione zgodnie z zasadami reprezentacji (wspólnicy w spółkach osobowych lub członkowie zarządu w spółkach kapitałowych) muszą złożyć do sądu odpowiedni formularz (KRS-Z62). Złożenie wniosku w sądzie jest bezpłatne a zawieszenie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Złożenie samego wniosku do sądu rejestrowego jest jednak niewystarczające. Do wniosku należy dołączyć bowiem:

  1. oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników,
  2. uchwałę wspólników (lub uchwałę zarządu w przypadku spółki kapitałowej).

Istotnym dokumentem jest zwłaszcza uchwała o zawieszeniu działalności gospodarczej. Uchwałę o zawieszeniu działalności podejmują:

  1. wspólnicy spółki osobowej lub,
  2. zarząd spółki kapitałowej (chyba że umowa spółki powierza podjęcie takiej decyzji innemu organowi).

Uchwała wspólników lub zarządu musi wskazywać, od kiedy spółka będzie podlegać zawieszeniu a także zasady jej funkcjonowania w tym czasie. Chodzi o określenie jakie czynności mogą podejmować wspólnicy lub zarząd w okresie zawieszenia. W tym zakresie można posiłkować się listą dozwolonych czynności przy zawieszeniu jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podobnie jak w przypadku zawieszenia firmy jednoosobowej, warunkiem koniecznym do zawieszenia jest niezatrudnianie pracowników (nie dot. to osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych).

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą prowadzoną przez spółkę?

W przypadku spółki okres zawieszenia określa się w inny sposób niż w przypadku zawieszenia firmy jednoosobowej. Po pierwsze dniem rozpoczynającym zawieszenie może być najwcześniej ustalony jako dzień złożenia wniosku. Nie można zatem zawiesić działalności spółki z datą wsteczną. Po drugie działalności spółki nie można zawiesić bezterminowo. Spółka może zawiesić swoją działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Co istotne na złożenie wniosku o zawieszenie spółka ma 7 dni od powzięcia uchwały o jej zawieszeniu.

Jeśli spółka w ciągu 24 miesięcy nie złoży wniosku o wznowienie, to działalność spółki zostanie wznowiona automatycznie.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!