0 Komentarzy
Categories: Biznes

Od 1 września właścicieli sklepów i hurtowników dotknęły duże zmiany. Na przedsiębiorców nałożono nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach. Nowelizacja ustawy o odpadach zakłada nowe zasady pobierania i odprowadzania opłaty recyklingowej a ponadto nowy obowiązek ewidencyjny. Czego dotyczą zmiany i kogo dotykają?

Nowelizacja ustawy o odpadach – wpis do bazy danych odpadowych

Do końca 2019 roku przedsiębiorców oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego, zobowiązano do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. baza danych odpadowych). Wpisu na wniosek zainteresowanego dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Czy każdy sklep spożywczy (lub hurtownia) oferujący reklamówki będzie miał obowiązek uzyskania wpisu do rejestru? Obowiązek ten będzie dotyczył tych przedsiębiorców, którzy oferują torebki od których mają obowiązek odprowadzić tzw. opłatę recyklingową.

Aby sprawdzić czy działalność podpada pod obowiązek rejestrowy z innych przyczyn – warto odwiedzić stronę internetową – https://bdo.mos.gov.pl/

nowelizacja ustawy o odpadach

Opłata recyklingowa

Przedsiębiorca oferujący torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania oferowanych produktów musi pobrać opłatę recyklingową od kupującego. Opłaty recyklingowej nie będzie pobierać jedynie od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Co za tym idzie, jeżeli w sklepie dostępne będą tylko bardzo lekkie torebki to przedsiębiorca nie będzie musiał dokonywać wpisu do bazy danych odpadowych.

Nowelizacja wprowadza także nową klasyfikację toreb na zakupy. Zgodnie z przepisami torby na zakupy od 1 września dzielą się na:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Przed nowelizacją wyróżniano dwa rodzaje toreb na zakupy z tworzywa sztucznego:

  • lekkie – o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów (zwykłe reklamówki),
  • bardzo lekkie – o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (standardowo używane do pakowania owoców czy warzyw).

Uprzednio obowiązująca opłata recyklingowa w wysokości 20 groszy obejmowała tylko tą pierwszą starą kategorię. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej opłata recyklingowa wyniesie 20 groszy za każdą lekką lub pozostałą torbę na zakupy. W związku z rozszerzeniem klasyfikacji od 1 września, tylko te najlżejsze torebki nie podlegają opłatom.

Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy odprowadzą opłaty kwartalnie a nie jak dotychczasowo raz do roku.

Nowelizacja ustawy o odpadach – nowe obowiązki sprawozdawcze

Ważną zmianą jest również nowy obowiązek sprawozdawczy. W związku z tym, przedsiębiorcy oferujący torby z tworzywa sztucznego zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji nabytych i wydanych torebek objętych opłatą. Ewidencję trzeba będzie założyć już 1 stycznia 2020 r. Będzie można prowadzić ją w formie papierowej lub elektronicznej. Ponadto będzie trzeba ją przechowywać przez 5 lat. Właściciel więcej niż jednego sklepu będzie ją musiał prowadzić dla każdej z placówki indywidualnie. Ewidencja będzie elementem sprawozdania jakie przedsiębiorca będzie musiał składać raz do roku do właściwego marszałka województwa.Zostaw komentarz