pieniądze
22 Komentarzy

Nieraz zdarzyło mi się usłyszeć od klientów pytanie czy w związku z posiadaniem zaległości alimentacyjnych mogą oni starać się o ogłoszenie upadłości? W niniejszym wpisie przybliżę Państwu temat zobowiązań alimentacyjnych w postępowaniu upadłościowym. Jak płacić alimenty po ogłoszeniu upadłości?

Alimenty jako zobowiązanie

Alimenty to nic innego jak ustalona wyrokiem (bądź umową) kwota regulowana przez dłużnika alimentacyjnego na rzecz osoby uprawnionej do ich otrzymywania. W pierwszej kolejności stwierdzić należy, iż osoba posiadająca zasądzone alimenty i która ma problemy z ich spłacaniem może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Zobowiązanie alimentacyjne nie może być jednak jedynym nieregulowanym długiem przyszłego upadłego.

Alimenty po ogłoszeniu upadłości – wpływ ogłoszenia upadłości na spłatę alimentów

Często zdarza się tak, iż dłużnik reguluje alimenty terminowo ale ma problem ze spłatą innych zobowiązań. W takim przypadku ogłoszenie upadłości nie wpływa na obowiązek opłacania bieżących alimentów. Różnica po ogłoszeniu upadłości jest taka, że zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, zaspokaja nie upadły, ale wyznaczony dla niego syndyk. Kwoty na zaspokajanie alimentów potrąci on z masy upadłości w skład której wchodzi cały majątek dłużnika. Ogłoszenie upadłości nie wpływa wprawdzie na terminy płatności świadczeń alimentacyjnych aczkolwiek może wpłynąć na ich wysokość. Alimenty na każdego uprawnionego syndyk wypłaci w wysokości nie większej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W roku 2019 jest to kwota w wysokości 2 250,00 zł brutto. W przypadku zatem ustalenia alimentów w wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę kwocie, syndyk zredukuje ich wysokość.  Taki stan utrzymuje się do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału.

Taki sposób uregulowania spłacani alimentów bieżących może być trudny dla uprawionych do ich otrzymywania. Aby złagodzić tą dolegliwość alimentom bieżącym przyznano prawo z pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi należnościami i zobowiązaniami.

jak płacić alimenty po ogłoszeniu upadłości

Alimenty po ogłoszeniu upadłości – wpływ ogłoszenia upadłości na zaległości alimentacyjne

Dług alimentacyjny, czyli niespłacona przed dniem wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości suma zadłużenia, podlega zgłoszeniu do spisu wierzytelności stanowiącego integralną część wniosku. O ogłoszeniu upadłości dłużnika alimentacyjnego zostanie poinformowana osoba uprawniona. Po jej powiadomieniu osobie uprawnionej przysługiwać będzie prawo do formalnego zgłoszenia swojej wierzytelności i tym samym do brania udziału w dalszym etapie postępowania upadłościowego. Brak zgłoszenia wierzytelności pozbawi osobę uprawnioną do możliwości zaspokojenia swojego roszczenia.

Powództwa alimentacyjne w trakcie postępowania upadłościowego

Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Ustawa prawo upadłościowe przewiduje jednak wyjątek dot. dochodzenia należności alimentacyjnych. W przypadku powództw zasądzenie lub podwyższenie alimentów pozew skierowany zostanie jednak wyłącznie przeciwko upadłemu.

Brak możliwości umorzenia długów alimentacyjnych

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

 Jednak ani zaległe ani bieżące alimenty nie podlegają umorzeniu. Po zakończeniu postępowania upadłościowego, można pozwać upadłego o zapłatę alimentów bez żadnych ograniczeń.

Alimenty po ogłoszeniu upadłości – nowelizacja upadłości konsumenckiej 2020 r.

Nowe przepisy prawa upadłościowego obowiązujące od 24 marca 2020 r. nie wpływają na zasady regulowania alimentów po ogłoszeniu upadłości. Nowelizacja wprowadza jednak przepis pozwalający syndykowi na wytoczenie powództwa w zakresie zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Nowe uprawnienie pozwala zatem syndykowi na wytoczenie do sądu powództwa o zmniejszenie lub ustanie obowiązku alimentacyjnego. Syndyk otrzymuje zatem praktyczne uprawnienie do kontrolowania orzeczeń alimentacyjnych. Wprowadzenie tego przepisu podyktowane jest częstym wykorzystywaniem przez dłużników, alimentów jako środka transferowania pieniędzy celem uszczuplenia swojego majątku. Obowiązek regulowania alimentów posiada bowiem pierwszeństwo spłaty względem innych zobowiązań.  22 komentarzy

 1. Dzień dobry, mam jedno pytanie. Czy po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości komornik sam ponownie uruchomi postępowanie egzekucyjne, czy wierzyciel musi zgłosić wniosek? Mam do spłaty tylko alimenty zaległe i inne długi niealimentacyjne.

  1. Dzień dobry, po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości co do zasady toczące się postępowania egzekucyjne podlegają umorzeniu i nie mogą być dalej prowadzone. Oznacza to, iż w trakcie całego postępowania upadłościowego aż do jego zakończenia nie może się toczyć przeciwko Panu egzekucja komornicza. Alimenty bieżące są wypłacane przez syndyka, natomiast alimenty zaległe nie będą podlegały umorzeniu zgodnie z art. 491 z indeksem 21 ustawy prawo upadłościowe.

 2. DZień dobry. Czy alimenty bieżące wpisuje się do wniosku? Umieszcza się na liście wierzycieli małoletnich?

  1. Dzień dobry, alimenty bieżące zasądzone na rzecz małoletniego podlegają zgłoszeniu we wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednocześnie zobowiązania te nie ulegają umorzeniu w ramach postępowania upadłościowego.

 3. Dzień dobry
  A co z alimentami , gdy jest już sporządzony ostateczny plan podziału spłaty wierzycieli ?
  Czemu nie są już wypłacane przez syndyka ?
  Kiedy będą wznowione wypłaty ?

  1. Dzień dobry, zgodnie z art. 343 paragraf 2 ustawy prawo upadłościowe, syndyk zaspokaja alimenty tylko to momenty ustalenia ostatecznego planu podziału. Po tej czynności upadły powinien zadbać o regulowanie alimentów we własnym zakresie.

 4. Czy jeśli upadły posiada obowiązek alimentacyjny regulowany przez Syndyka, ale nie ma długu alimentacyjnego, to Syndyk zajmuje 60% wynagarodzenia z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia czy nie?
  Przykład
  Upadły zarabia 4000 zł netto
  Alimenty miesięczne – 1500 zł
  60% z 4000 to 2400 zł, czyli upadłemu zostanie 1600 zł, co jest poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę (ok. 1921 zł w 2020 r.).

  Czy w takiej sytuacji jest ochrona upadłego w postaci minimum socjalnego i pracodawca powinien pozostawić mu 1921 zł netto czy ze względu na alimenty nie?
  Spotkałem się z interpretacjami, że to zależy co było podstawą ogłoszenia upadłości (czy jest dług alimentacyjny czy nie).

  Gdyby matka wystąpiła z tytułem wykonawczym o alimenty do pracodawcy i pracodawca wypłaciłby jej 1500 zł, to wówczas Syndyk mógłby zając maksymalnie 50% wynagrodzenia, czyli (4000-1500)*50%=1250 zł, ale musiałbym pozostawić minimalne wynagrodzenie.

  Proszę o komentarz jak to jest faktycznie. Z góry dziękuję.

  1. Odpowiadając na Pana zapytanie w pierwszej kolejności stwierdzić należy, iż prawo upadłościowe w wielu przepisach reguluje zasady dot. płatności alimentów w trakcie postępowania.
   Zasadą w postępowaniu upadłościowym jest wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu (czyli odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu) nie wchodzi do masy upadłości. W wypadku gdy w toku upadłości zaspokajane są jednak świadczenia alimentacyjne, upadły ma prawo zachować najwyżej 2/5 wynagrodzenia. Należy mieć jednak uwadze, iż
   zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 5. Mój były partner nosi się z zamiarem złożenia wniosku o upadłość konsumencką ale ma zasądzone alimenty na dzieci, które płacone są przez komornika.
  Moje pytanie brzmi:
  Czy jest takie prawdopodobieństwo , że od momentu złożenia wniosku o upadłość aż do momentu wyznaczenia syndyka, a może to trwać kilka miesięcy, nie będę co miesiąc należnych środków na utrzymanie dzieci.

  1. Do momentu ogłoszenia upadłości alimenty regulowane są bezpośrednio przez osobą starającą się o upadłość. W opisywanym przez Panią przypadku alimenty będą zatem ściągane przez komornika aż do momentu ogłoszenia upadłości (o ile oczywiście będzie miał majątek z którego będzie mógł pobierać środki). Po ogłoszeniu upadłości alimenty wypłaca syndyk.

 6. Dzien dobry, byly maz oglosil upadlosc konsumencka, jednak wyrok sie nie uprawomocnil. Od sierpnia alimenty zasadzone na 1500zl wyplaca syndyk. Jednak syndyk bez pozwu do sadu o obnizenie alimentow, sam je obnizyl i od sierpnia przelewa mi po 500zl. Czy jest to zgodne z prawem i przepisami?

  1. Dzień dobry, ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie bez analizy dokumentów postaci postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz wyroku lub ugody alimentacyjnej. Co do zasady syndyk powinien wypłacać alimenty w dotychczas ustalonej wysokości.

 7. Dzień dobry,
  mam pytanie dot.syndyka i bieżących alimentow – w jakim terminie syndyk ma obowiązek przelewać bieżące alimenty? Tzn.ogłoszenie w monitorze we wrześniu, wierzytelność zgłoszona, nr konta podany, pracodawca przelał środki do syndyka. Alimenty powinny być do 10 dnia miesiąca ale nie było we wrześniu, nie ma nic w październiku.
  Jakie są terminy czynności syndyka w takim przypadku (bieżące alimenty). Czy coś powinnam zgłosić jeszcze do syndyka? Kontakt z syndykiem jest trudny.
  Dziękuję za informacje

  1. Dzień dobry, co do zasady syndyk powinien wypłacać alimenty zgodnie z podstawą ich ustalenia. Nie pozostaje nic innego jak próbować kontaktu z syndykiem.

 8. Dzien dobry!
  Maz ma upadlosc w toku. Byla zona nie zglosila sie na liste wierzycieli w zwiazku z zaleglymi alimentami. Syndyk – mimo ze maz zarabia najnizsza krajowa pobiera mu alimenty w wysokosci 1300 zl miesiecznie.
  Teraz maz.wygral.sprawe w sadzie rodzinny o obnizenie alimentow. Natomiast syndyk poinformowal,ze nie zejdzie z wynagrodzenia bo sa biezace zaleglosci. Co robic? Ma takie prawo? Bo jakos watpie.

  1. Dzień dobry,
   W takim przypadku temat jest dość złożony.
   Proszę o kontakt elektroniczny.

 9. dzień dobry.
  były mąż jest w trakcie upadłości (na firmę ) i ma zasądzone alimenty które płaci jak chce …upadłość została ogłoszona 30.05 2019. Syndyk od tej daty liczy wpłaty jako alimenty bierzące to co było przez 30.05 maja jest dla niego jako zaległość którą chce wypłacić przy wypłacaniu pieniędzy za upadłość tylko były mąż jest zaległy z bierzącymi alimentami a syndyk liczy że z 2019 po 30.05 ma spłacony cały rok. z 2020 ma zaległość ok 5 tyś a z wpłat z 2021 wynika że jest na bieżąco dlaczego syndyk nie cofa sie do tyłu i nie spłaca zaległości z 2020 tymi z 2021 . W piśmie do mnie napisał że poleca upadłemu spłacać zobowiązanie na tyle ile jego finanse pozwalają, ( czyli zapłaci za 100 lat). Syndyk nie wypłaca mi alimentów bierzących jego słowa” bo nikt mnie do tego nie zmusi” czy napisać pismo do sędziego komisarza czy do syndyka czego opuścił rok 2020

  1. Dzień dobry, w tym przypadku należałoby zgłosić nieprawidłowości do sędziego komisarza.

  2. Dzień dobry, były mąż ogłosił upadłość. Zgloszenie wierzytelności alimenty zaległe na kwotę 50 tys.zostaly uznane. Do tego alimenty bieżące ściągane do tej pory przez komornika. Od czasu zgloszenia wierzytelności do ogłoszenia psw alimenty zaległe urosły o 5 tys. Ustalono plan spłat i uwzedniono w nim alimenty zaległe tylko na kwotę 5 tys. O pozostałej kwocie nie ma żadnej wzmianki. Nie ma też żadnej informacji o alimentach bieżących. Czy mam rozumieć że:
   1.alimenty biezace muszą być dalej płacone mimo że nie są ujęte w psw?
   2.kwota alimentów zaległych będzie płacona po ustaniu już psw (alimenty się nie umarzają)
   3.czy na czas gdy syndyk przejął sprawę komornik umarza czy wstrzymuje postępowanie? Kiedy mogę wrócić do komornika skoro syndyk zakończył pracę?
   4.co z biegiem przedawnienia zaległości alimentacyjnej? Jeśli komornik umarza a psw trwa 3 lata to czy alimenty zaległe się nie przeterminują?
   Dziekuje

   1. Dzień dobry, odpowiadając na Pani pytania wskazuję:
    – alimenty bieżące są nadal wymagalne,
    – zgodnie z art. 491 z indeksem 21 ustawy prawo upadłościowe zobowiązania o charakterze alimentacyjnym nie ulegają umorzeniu,
    – po prawomocnym ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub po wydaniu postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez jego ustalania można złożyć ponownie wniosek o egzekucję alimentów do komornika,
    – ogłoszenie upadłości wstrzymuje termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych

 10. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie planu spłat wierzycieli – upadły ma zasądzone alimenty bieżące, których nie płacił nigdy w ustalonej przez sąd wysokości czyli zawsze mniej. Czy podczas planu spłaty wierzycieli upadły może płacić niepełną kwotę alimentów bieżących? W ten sposób powstaje dług alimentacyjny. Czy nie jest to wówczas przesłanką do uchylenia planu spłaty?

  1. Dzień dobry, w taki przypadku faktycznie powstaje dług alimentacyjny, a sprawę można oddać do komornika. Nie jest to jednak przesłanką do uchylenia planu spłaty.

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!