skarga nadzywyczajna
0 Komentarzy
Categories: Prawo

Co do zasady postępowanie sądowe w Polsce jest dwuinstancyjne. W niektórych kategoriach spraw istnienie również możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Co jeżeli jednak wszelkie opcje zawiodą, a wyrok jest w naszym odczuciu sprzeczny z prawem i podstawowymi zasadami sprawiedliwości?  Jest jeszcze jedna możliwość jego obalenia – skarga nadzwyczajna

Skarga nadzywczajna – nowe szanse.

Od 3 kwietnia 2018 r. istnieje  możliwość złożenia do Sądu Najwyższego tzw. skargi nadzwyczajnej. Skargi nie może wnieść każdy obywatel. Uprawnionymi do jej wniesienia są:

  • Prokurator Generalny (czyli Minister Sprawiedliwości);
  • Rzecznik Praw Obywatelskich;
  • Rzecznik Praw Dziecka;
  • Rzecznik Praw Pacjenta;
  • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
  • Rzecznik Finansowy;
  • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Żeby zatem nasza sprawa została rozpatrzona, powinniśmy w pierwszej kolejności skierować się do osoby uprawnionej do wniesienia skargi. Odpowiedni organ powinniśmy wybrać biorąc pod uwagę charakter naszej sprawy. W tym celu powinniśmy opisać organowi nasz przypadek. Ponadto przedstawić mu wyroki zapadłe we wszystkich instancjach oraz dowody na jakie powoływaliśmy się w sprawach sądowych.

Przesłanki skargi nadzywczajnej.

Skargę nadzwyczajną organ który zdecydował się nam pomóc, wnieść może jedynie w oparciu o trzy przesłanki:
• Jeżeli prawomocny wyrok narusza prawa człowieka wyrażone w Konstytucji;
• Jeżeli prawomocny wyrok rażąco narusza prawo;
• Gdy w zakończonych sprawach sądowych zachodzi sprzeczność istotnych ustaleń z zebranym i przedstawionym materiałem dowodowym.

Które wyroki możemy zaskarżyć? Przez 3 lata od wejścia w życie ustawy wprowadzającej instytucję skargi nadzwyczajnej, skargę można składać na orzeczenia zapadłe po 17 października 1997 r. Po 3 kwietnia 2021 r. skargi będzie można składać wobec wyroków zapadłych 5 lat wstecz. Wobec jednego wyroku skargę można wnieść tylko raz. Ponadto, nie można powoływać się w niej na te same zarzuty jakie były podnoszone w skardze kasacyjnej (jeżeli takowa była wcześniej składana).

Jeżeli występujący w naszym imieniu organ uzna, iż istnieją przesłanki do uchylenia niekorzystnego wyroku i złoży do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną, Sąd Najwyższy będzie mógł uchylić wyrok lub nakazać sądowi ponowne rozpoznanie sprawy.

Podsumowując, skarga nadzwyczajna może okazać się ostatnią deską ratunku w wielu sprawach, które mogłyby wydawać się definitywnie zamknięte. Z uwagi jednak na skomplikowany proces jej wnoszenia, aby zwiększyć swoje szanse za zainteresowanie organu, który mógłby ją wnieść do sądu, warto jest powierzyć sporządzenie stosownego wniosku wykwalifikowanemu prawnikowi.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2019/01/14/upadlosc-firmy.-czym-jest-i-kiedy-powstaje-obowiazek-jej-ogloszenia/

Zostaw komentarz