kontakty z dzieckiem
0 Komentarzy
Categories: Prawo rodzinne

Kontakty z dzieckiem – z kim zamieszka po rozstaniu rodziców?

Rozstanie rodziców jest zawsze największą traumą dla dziecka. Kwestie związane z pobytem dziecka są jedną z najtrudniejszych jakie niejednokrotnie dzielą byłych partnerów. Każdy z rodziców chce bowiem utrzymywać kontakty z dzieckiem.

Co zrobić gdy rodzice nie są w stanie sami dojść do porozumienia lub jeden z nich łamie przyjęte ustalenia? Jedyną formalną drogą uregulowania problemu kontaktów z dzieckiem jest wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do sądu.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

W piśmie wszczynającym postępowanie w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy przedstawić nasze stanowisko i propozycję dot. uregulowania kontaktów. We wniosku należy zatem wskazać u kogo na stałe będzie przebywać dziecko. Ponadto trzeba określić w jaki sposób drugi z rodziców będzie mógł realizować swoją władzę rodzicielską. W związku z tym w piśmie trzeba opisać zasady dot. m.in. spędzania świąt, wakacji i weekendów. Odpowiednio sformułowany wniosek powinien również regulować zasady kontaktów telefonicznych i elektronicznych. Jeżeli drugi z rodziców swoim rażąco nagannym zachowaniem daje dziecku zły przykład, istnieje również możliwość ograniczenia kontaktów. Można wprowadzić wówczas przy kontaktach bezpośrednich obowiązek przebywania w ich czasie osoby trzeciej lub innego członka rodziny.

Przede wszystkim dobro dziecka

Sąd we wszystkich postępowaniach rodzinnych w których dochodzi do regulowania sytuacji dziecka w pierwszej kolejności winien kierować się jego dobrem. Jest to zasada nadrzędna. Po złożeniu wniosku o uregulowanie kontaktów i przedstawieniu stanowiska przez drugiego z rodziców, sąd zwróci się do sądowego zespołu biegłych specjalistów z zakresu psychologii o wydanie opinii. Jej przedmiotem będzie zgodność proponowanych rozwiązań kontaktowych z prawidłowym rozwojem dziecka.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas procesu.

W związku z koniecznością prowadzenia rozciągniętego w czasie postępowania, nie można przy sporządzaniu pisma wszczynającego postępowania zapominać o sformułowaniu stosownego wniosku o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania procesu. Odpowiednio skonstruowany wniosek o zabezpieczenie, zawierający uprawdopodobnienie konieczności ustalenia kontaktów, pozwoli rodzicowi na sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

Jak egzekwować kontakty z dzieckiem?

Co zrobić gdy kontakty zostaną już ustalone a jeden z rodziców nie akceptuje ich treści łamiąc przyjęte zasady? Poszkodowanemu rodzicowi przysługuje wówczas uprawnienie do egzekwowania swoich praw na drodze sądowej. Ponadto, w przypadku gdy jeden z rodziców spodziewa się, że drugi nie zamierza wykonywać kontaktów w przyjęty sposób lub w drobny sposób odchodzi od zawartych postanowień, może zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o udzielenie tzw. ostrzeżenia. Jeżeli drugi z rodziców pomimo ostrzeżenia złamie po raz kolejny przyjęte ustalania, możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie łamiącego karą finansową.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!