Zawieranie umów przez internet
Categories: Prawo cywilne

Na postawione w tytule pytanie o zawieranie umów przez Internet można odpowiedzieć krótko – tak.

Po pierwsze jednak czym jest umowa?

W ogólnie przyjętym społecznym wyobrażeniu, umowa to dokument na którym strony przez złożenie podpisów umawiają się wzajemnie na wykonanie określonych czynności.

Umowa wcale nie musi dla swej ważności być spisana na papierze (oczywiście od każdej zasady istnieją wyjątki). W obrocie prawnym występują zatem bardzo często umowy ustne a także w związku z rozwojem technologicznym umowy zawierane drogą elektroniczną.

Zawieranie umów przez Internet. Kiedy umowa zostaje zawarta?

W przypadku tradycyjnych umów pisemnych sprawa jest prosta. Strony umawiają się na spotkanie, na którym po ustaleniu szczegółów współpracy. Następnie podpisują stosowne dokumenty lub po ich podpisaniu się nimi po prostu się nimi wymieniają.

W przypadku gdy zawieramy umowę elektronicznie, sprawa jest nieco bardziej złożona. Wyjaśnienia daje nam tutaj art. 60 ust. 2 ustawy Kodeks cywilny. Stanowi on, że „oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”.

Co to oznacza, że osoba może zapoznać się z jego treścią?

Oznacza to, iż nie ma w rzeczywistości znaczenia fakt, iż strona do której kierujemy nasze oświadczenie zapoznała się z jego elektroniczną treścią.  Istotny jest fakt, iż mogła to zrobić (np. otrzymała wiadomość e-mail zawierającą dokument elektroniczny w ogólnodostępnym formacie). Samo jednak otrzymanie wiadomości zawierającej propozycją zawarcia konkretnej umowy ani nawet fakt odczytania maila nie oznacza, iż doszło już do zawarcia umowy. Musimy bowiem wyrazić naszą zgodę na powstanie stosunku prawnego. Warto jednak pamiętać, iż zgodę możemy wyrazić przez każde z naszych zachowań. Jeżeli przystąpimy do wykonywania umowy bez potwierdzenia, iż otrzymaliśmy jej treść, kontrahent może uznać to za zgodę na proponowane działania.

Odstąpienie od umowy

W tym miejscu warto również zwrócić na uwagę na prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zawarcie umowy przez Internet jest jak właśnie tego typu umową. Jeżeli jesteśmy konsumentem (ujmując najprościej – kiedy przy zawieraniu umowy występujemy jako osoba indywidualna a nie firma) a drugą stroną umowy jest przedsiębiorca, w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość mamy prawo do jej odstąpienia. Przepisy prawa przewidują jednak szereg wyjątków od tej reguły, np. zakup biletów na koncert. Jest to jednak temat obszerny na inny wpis.

Podsumowując, zawieranie umów przez Internet ma taki sam skutek jak zawieranie ich tradycyjną metodą pisemną. Wymiana maili w których strony ustalają wykonanie wzajemnych zobowiązań jest więc zatem umową. W przypadku umów zawieranych drogą elektroniczną istnieje jednak spore ryzyko, iż strony w dokładny sposób nie opiszą wzajemnych relacji. Nie wyjaśnią wszystkich istotnych kwestii, bądź nieprawidłowo zrozumieją co w rzeczywistości miały na myśli składając swoje oświadczenia. Jeżeli zwierasz umowę przez Internet upewnij się, iż druga strona prawidłowo odczytała twoje intencje a złożone oświadczenie jest dla niej jasne i zrozumiałe.

Zobacz: https://radca-franczak.pl/uslugi/sprawy-cywilne/

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!