Pracownicze Plany Kapitałowe
0 Komentarzy
Categories: Prawo pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe powtórką z OFE?

Rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada wprowadzenie nowej regulacji mającej na celu zwiększenie przyszłych emerytur. Pracownicze Plany Kapitałowe w swym założeniu mają być powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem oszczędzania emerytalnego dla pracowników, tworzonym i współfinansowanym przez zatrudniających i ZUS.

Na czym będzie polegać Pracowniczy Plan Kapitałowy?

W skrócie, pracowniczy plan zakłada potrącanie dodatkowych ok. 2 procent z miesięcznej pensji pracownika na poczet jego przyszłego dodatku emerytalnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo do zebranej sumy pracodawca dokładałby składkę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia. Oszczędności będzie można zwiększyć o składki dobrowolne – do 2,5 proc. w przypadku pracodawcy i do 2 proc. w przypadku pracownika. Łączna minimalna składka wynosiłaby więc 3,5 % a maksymalna 8 %. Państwo miałoby płacić składkę wstępną w wysokości 250 zł i dopłatę roczną w tej samej wysokości.

Oszczędności lokowane będą w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych oferujących tzw. fundusze ze zdefiniowaną datą. W zależności od wieku pracownika środki inwestowane będą w akcje oraz inne instrumenty finansowe odznaczające się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Zgromadzone środki wypłacane będą po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego. Jednorazowo  będzie można wypłacić 25% oszczędności. Pozostała część trafiać będzie natomiast na konto emeryta w ratach przez okres 10 lat.

Na co muszą uważać pracodawcy i pracownicy ?

Jak już wspomniałem, system ma być dobrowolny i rzeczywiście taki będzie. Haczyk tkwi jednak w fakcie, iż pracownik w wieku 19 – 55 lat zapisywany ma być do niego automatycznie. Dopiero złożenie przez niego oświadczenia o rezygnacji spowoduje wypłatę wynagrodzenia bez potrącenia na poczet Pracowniczego Planu Kapitałowego. Natomiast osoby, które ukończyły 55 rok życia będą mogły przystąpić do programu dobrowolnieZa pracownika w rozumieniu projektu uważa się również zleceniobiorcę.

Co istotne, w przypadku tej młodszej grupy, co dwa lata będzie uruchamiał się ponowny automatyczny zapis (od 1 kwietnia), chyba że pracownik po raz kolejny złoży oświadczenie o rezygnacji.

W przypadku uchwalenia ustawy przez Sejm, plany kapitałowe będą wchodzić w życie stopniowo w zależności od wysokości zatrudnienia w danym podmiocie.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/index.php/2018/09/13/zarzadca-sukcesyjny-zabezpieczeniem-firmy-na-wypadek-smierci/

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!