zwrot towaru
0 Komentarzy
Categories: Prawo cywilne

Dokonywanie zakupów przez Internet cieszy się rosnącą popularnością. Coraz więcej konsumentów decyduje się zamawiać towary przez Internet, gdyż wiąże się to dla nich z dużą wygodą. Zakupy przez internet wiążą się jednak z ryzykiem. Jak dokonać zwrotu towaru, który nie spełnia naszych oczekiwań?

Zadbaj o bezpieczeństwo przed zakupem towaru

Zanim jednak przyjrzymy się zagadnieniom prawnym dotyczącym zasad dokonywania zakupów i zwrotu towarów, warto zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa czyhające na kupujących. W pierwszej kolejności konsumenci powinni wnikliwie zapoznawać się z opisami kupowanych produktów. W przeciwieństwie do „standardowych” zakupów, konsument nie jest w stanie naocznie stwierdzić jakości towaru, jego rozmiarów czy użyteczności.

Przed dokonaniem zakupu kupujący powinien zapoznać się z charakterystyką sprzedawcy. Kupujący może sprawdzić od jak dawna sprzedawca prowadzi działalność. Warto zwrócić uwagę również czy inni użytkownicy sieci nie zostali przed sprzedawcę wprowadzeni w błąd. Wnikliwe zapoznanie się z profilem działalności sprzedającego pozwoli nam zminimalizować ryzyko nietrafionego zakupu czy też oszustwa.

zwrot towaru

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przed dokonaniem zakupu warto również zadbać o bezpieczeństwo naszych danych. Zakupów powinniśmy dokonywać jedynie na sprawdzonym komputerze, unikając dokonywania płatności elektronicznych w miejscach publicznie dostępnych. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada na sprzedających przez Internet szereg obowiązków, wśród których wyróżnia się:

  • podanie klientowi konkretnej informacji o sobie i prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie,
  • opracowanie regulaminu świadczenia usług i udostępnienia go każdemu odbiorcy,
  • zabezpieczenie poufności i integralności przekazywanych danych.

Kiedy przysługuje nam prawo do zwrotu zakupionych towarów?

Kupujący towar za pośrednictwem sieci Internet posiada ustawowe prawo zwrotu zakupu. Uprawnienie wynika to bezpośrednio ustawy o prawach konsumenta. Warunkiem skutecznego skorzystania z niniejszego uprawnienia jest złożenie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie
 14 dni kalendarzowych   od dnia otrzymania przedmiotu. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy nawet przed otrzymaniem przedmiotu.

Kupujący poinformować sprzedającego o odstąpieniu. Ułatwi to proces odsyłania towarów, gdyż sprzedawca będzie poinformowany o nadejściu przesyłki. Warto również pamiętać, iż
 początkiem liczenia terminu jest dzień następujący pod dniu otrzymania towaru Jeżeli zatem otrzymaliśmy zamówiony przedmiot dnia 12 kwietnia do termin dokonania odstąpienia upływa dnia 26 kwietnia.

W chwili skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


Zawieranie umów przez internet

CZYTAJ WIĘCEJ

Zawierania umów przez internet – szansa czy zagrożenie?


W jaki sposób odstąpić od umowy sprzedaży

Przeważnie do przesyłki sprzedający dołączają formularz odstąpienia, który po wypełnieniu należy do nich odesłać. Na formularzu powinny znaleźć się obowiązkowe pola, które powinniśmy we własnym zakresie wypełnić. Chodzi tu o dane sprzedającego w postaci jego adresu, datę odbioru przesyłki, oraz nasze dane opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenie o odstąpieniu przed wysłaniem powinniśmy skopiować, celem ułatwienia dochodzenia naszych praw w ewentualnym sporze ze sprzedającym.

Sprzedawca powinien, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić nam wszystkie dokonane płatności. Co warto wiedzieć, sprzedawca powinien zwrócić nam koszty dostarczenia do niego zwracanego przedmiotu. W tym celu do oświadczenia o odstąpieniu powinniśmy dołączyć rachunek za nadanie zwrotu. Sprzedawca ma jednak prawo zatrzymać wypłatę do chwili otrzymania zwrotu lub do momentu otrzymania dowodu nadania.

zwrot towaru

1. Sprzedawca nie poinformował o prawie do odstąpienia od umowy

Jeżeli jednak kupujący nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, to termin na odstąpienie wydłuża się o 12 miesięcy od dnia upływu standardowego terminu 14 dni. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający zorientuje się, iż takiej informacji nie udzielił a następnie przekaże ją w późniejszym terminie, to termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia udzielenia tej informacji konsumentowi.

2. Zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu?

Nieuczciwi sprzedawcy prowadzący sklepy internetowe nie mogą uzależniać skuteczności odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej przez Internet, od zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie nie jest bowiem przedmiotem sprzedaży, lecz jedynie przedmiotem zabezpieczającym towar.

3. Zwrot towaru niezamówionego

Otrzymałeś towar, którego nie zamawiałeś? Pamiętaj, konsument jest zwolniony z obowiązku uiszczania wynagrodzenia na rzecz sprzedawcy w przypadkach niezamówionego dostarczania. Brak naszej odpowiedzi nie można traktować jako wyrażenie zgody.

W jakich przypadkach nie można zwrócić towaru

Od każdej zasady istnieją również wyjątki, a zatem nie wszystkie zakupione przez Internet przedmioty możemy zwrócić bez zgody sprzedającego. Zaliczamy do nich zakupy.:

  • towarów ulegających szybkiej degradacji lub które posiadają krótki termin przydatności – mowa tu oczywiście o zakupach spożywczych;
  • usług, które za naszą zgodą zostały w pełni wykonane przed upływem terminu do odstąpienia;
  • towarów lub usług, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym;
  • przedmiotów wykonanych na specjalne zamówienie kupującego lub zgodnie z przesłaną przez niego specyfikacją – np. zindywidualizowana biżuteria, ubrania szyte na miarę;
  • towarów, które ze względów ochrony zdrowia lub higieny, tracą swoje wartości po otwarciu – np. leki czy suplementy diety;
  • zabezpieczonych nagrań dźwiękowych, nagrań filmowych lub programów komputerowych, których opakowania zostały otwarte po dostarczeniu;
  • usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. bilety na koncert).
zwrot towaru

Obowiązki konsumentów

Zakup i zwrot towaru nie wiąże się tylko z obowiązkami po stronie sprzedawcy. Pewna odpowiedzialność za zakupiony towar spoczywa również na nabywcy. Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Po zakupie sukienki czy butów, nie możemy wybrać się w nich na imprezę a po jej zakończeniu stwierdzić, że towar nam jednak nie pasuje i odstąpić od umowy sprzedaży.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!