zarządca sukcesyjny
0 Komentarzy
Categories: Biznes

Prowadzisz firmę? Zainwestowałeś dużo czasu i pieniędzy w stworzenie własnej marki i stałeś się rozpoznawalny na ranku? Często zdarza się, że nieuczciwi przedsiębiorcy korzystają z naszego dorobku i podszywają się pod naszą markę czerpiąc z tego korzyści. Chcesz tego uniknąć? Zabezpiecz własną nazwę i logo. Jak to zrobić? Pomoże Ci rejestracja znaku towarowego.

Czym jest znak towarowy?

Znaki towarowe to nic innego jak oznaczenia, służące do identyfikacji produktów lub usług danej firmy. Dzięki nim staje się możliwe odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców. Zastrzeżony znak towarowy buduję wizerunek i markę danego przedsiębiorcy. Ponadto zapewnia mu bezpieczeństwo tak aby żaden inny podmiot się pod niego nie podszywał.

Podczas rejestracji znaku towarowego przedsiębiorca musi zdecydować się na wybór konkretnego rodzaju zastrzeżenia znaku. Przedsiębiorcy co do zasady decydują się przeważnie na zastrzeżenie logo lub nazwy.

rejestracja znaku towarowego
Najczęściej występującym rodzajem znaków towarowych są znaki słowne (wyrazy, zdania), graficzne (rysunki, ornamenty, ikonografiki) oraz słowno-graficzne.

Dlaczego warto zastrzec logo i nazwę firmy?

Przepisy prawa polskiego przyznają każdej z zakładanej firm prawo do ochrony swej nazwy. Ochrona ta jest jednak ochroną dość ogólną a każdorazowe wykorzystanie naszej nazwy czy loga przez konkurencję wymaga od nas wytoczenia postępowań sądowych. Zastrzeżenie nazwy i loga to nic innego jak urzędowe poświadczenie przez Urząd Patentowy, iż nazwa i logo należą do danego przedsiębiorcy. Na zaświadczeniu (zwanym świadectwem rejestrowym) jest wskazana data zastrzeżenia. To właśnie ten fakt pozwala na ukrócenie wszelkich procesów, które musielibyśmy wytaczać w celu ochrony naszych praw. Jeśli konkurent naruszy prawo do naszego znaku towarowego, możemy mu wytoczyć proces o odszkodowanie na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej.

rejestracja znaku towarowego

Jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego?

1. Sprawdź czy znak jest w rejestrze

Procedura zastrzeżenia znaku towarowego jest wieloetapowa. W pierwszej kolejności, jeszcze przed złożeniem wniosku, należy sprawdzić czy zastrzegany przez nas znak nie podlega już prawnej ochronie. Bazę zastrzeżonych znaków towarowych znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Patentowego (klik).

2. Wnieś podanie

Po sprawdzeniu czy nasz znak nie został już zastrzeżony należy wnieść do Urzędu Patentowego stosowne podanie. Przeznaczony jest do tego specjalny formularz.Podanie wnieść można tradycyjnie w wersji pisemnej lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym możesz dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być rzecznik patentowy, adwokat i radca prawny.

rejestracja znaku towarowego

3. Czas na weryfikację

Po złożeniu wniosku, Urząd Patentowy ma dwa miesiące na jego weryfikację. Jeżeli Urząd nie stwierdzi wadliwości zgłoszenia, zostanie ono opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Otwiera się wówczas 3 miesięczny termin, w którym osoba trzecia może wnieść sprzeciw wobec Twojego zgłoszenia. Termin ten liczymy od daty ogłoszenia w biuletynie.

Rejestracja znaku towarowego

W przypadku braku sprzeciwu lub w przypadku wydania ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu Urząd wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie udzielenia prawa ochronnego (świadectwo rejestrowe).


Przeczytaj więcej: Spółka z o.o. w jeden dzień – rejestrujesz i działasz

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!