kaucja gwarancyjna
Categories: Prawo cywilne

Kaucja gwarancyjna jest rodzajem zabezpieczenia przysługującym inwestorowi, wykorzystywana najczęściej w umowach o roboty budowlane czy umowach dostawy towarów. Najczęściej kaucję

kredyt we frankach
Categories: Prawo rodzinne

Orzeczenie rozwodu nie zamyka wszystkich spraw pomiędzy małżonkami. Wyrok otwiera kwestie wzajemnych rozliczeń z tytułu posiadanego majątku. Kwestia ta rozwiązywana

zbieg egzekucji
Categories: Prawo pracy

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika stanowi przystąpienie do egzekucji. Zajęcie obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale również nagrody i

upadłość konsumencka

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości, którą bada sąd prowadzący sprawę jest brak przyczynienia się dłużnika do powstania niewypłacalności. Chodzi tutaj

bonifikata
Categories: Prawo cywilne

Uchwalona przez Sejm ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności powoduje, iż z

Intercyza
Categories: Prawo rodzinne

Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje m.in. powstaniem wspólnoty ustawowej majątkowej pomiędzy małżonkami. Co ważne wspólnota ta nie obejmuje części majątku małżonków,