cofnięcie upadłości konsumenckiej

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje możliwość cofnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wbrew pozorom jest to rozwiązanie, z którego często korzystają

Klienci często pytają mnie o to jakie skutki przyniesie upadłość w ich sferze majątkowej. W jaki sposób upadłość wpłynie na

elektroniczne postępowanie upadłościowe

Jak wspominałem w poprzednim wpisie na blogu (Elektronizacja postępowania upadłościowego), od 1 grudnia 2021 r., udostępniono użytkownikom internetową platformę Krajowego

Śmierć upadłego

W trakcie trwania postępowania upadłościowego, może dojść do wielu nieprzewidzianych sytuacji, które mają wpływ na jego przebieg. Przykładem najbardziej drastycznej

Likwidacja stowarzyszenia
Categories: Biznes

W jednym z wcześniejszych wpisów, przybliżałem proces likwidacji fundacji. Z uwagi na dość duże zainteresowanie czytelników, postanowiłem w odrębnym artykule

Z dniem 1 lipca 2021 r. miała wejść w życie kolejna rewolucja w postępowaniu upadłościowym. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się o