ubezpieczenie na życie
Categories: Prawo cywilne

Ubezpieczenie na życie jest obok ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jednym z rodzajów tzw. ubezpieczeń osobowych. Wielu potencjalnych klientów biur ubezpieczeniowych

PIT
Categories: Biznes

Dnia 30 kwietnia o godzinie 24:00 mija termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego. W ustawie o podatku dochodowym od osób

przekształcenie w sp. z o.o.
Categories: Biznes

Dlaczego warto przekształcić się w spółkę kapitałową? Jakie argumenty mogą przemawiać za przekształceniem przedsiębiorcy wpisanego do CEDiG w spółkę kapitałową

zwrot składki OC
Categories: Prawo cywilne

Sprzedajesz samochód, ciągnik rolniczy, motorower, przyczepę? Czy należy Ci się zwrot składki OC? Zasady dotyczące zwrotu składki OC za niewykorzystany

Odwołanie od wypowiedzenia o pracę
Categories: Prawo pracy

Zarówno pracodawca jak i pracownik mają prawo wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem przewidzianego terminu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia uzależniony jest

zasiłek chorobowy
Categories: Prawo pracy

Skończyła Ci się umowa o pracę a zachorowałeś? Czy przysługuje Ci zasiłek chorobowy? Co do zasady, zasiłek chorobowy przysługuje wówczas,