upadłość spółki
Categories: Upadłość Firmy

Członek zarządu spółki z o.o. ma obowiązek zgłosić do właściwego sądu upadłość spółki, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia

wypowiedzenie umowy najmu
Categories: Prawo cywilne

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady wypowiedzenia umowy najmu mieszkań jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw

prokura
Categories: Prawo cywilne

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego może udzielić jedynie przedsiębiorca podlegający wpisowi do odpowiedniego rejestru. Jest to pełnomocnictwo, które uprawnia osobę

skarga nadzywyczajna
Categories: Prawo

Co do zasady postępowanie sądowe w Polsce jest dwuinstancyjne. W niektórych kategoriach spraw istnienie również możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do

upadłość firmy
Categories: Upadłość Firmy

Z bieżącej obserwacji rynku i doświadczeń moich Klientów zauważam, iż wiedza prawna na temat upadłości firmy jest w naszym społeczeństwie

prawo do grobu
Categories: Prawo cywilne

Kwestie pochówku uregulowane są w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ustawa dotyczy głównie zakładania, utrzymywania, i zamykania cmentarzy oraz