PRAWO PRACY

Wspieram pracodawców oraz pomagam pracownikom.

Prawo pracy to gałąź prawa, która dotyczy zarówno pracodawców jak i pracowników. Zawiłość i niejasność prawa sprawia, że z porad prawnych powinni korzystać zarówno zatrudniający jak i zatrudniani. 

Pracodawcom pomagam chronić ich interesy – zabezpieczam tajemnice handlowe przedsiębiorstw konstruując adekwatne klauzule umowne, reprezentuję w procesach sądowych przeciwko nierzetelnym pracownikom, wyjaśniam prawne aspekty kwestii związanych z zatrudnieniem i w jasny i zwięzły sposób. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy handlowej, pomagam pracodawcom kreatywnie rozwiązywać spory i osiągać rezultaty zgodnie z ich zamierzeniami handlowymi lub osobistymi.

Również pracownicy mogą liczyć na moje wsparcie. Pomagam w sporach z pracodawcami, walczę o zwrot niewypłaconego wynagrodzenia, wspieram w sprawach o dyskryminację i mobbing. Przed podjęciem pracy analizuję umowy pod kątem ryzykownych postanowień.

Polecam swoje usługi zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Z zakresu prawa pracy świadczę pomoc prawną w obszarze:

  • sporów dotyczące stosunku pracy (m.in. konflikty na tle rozwiązywania umów pracowniczych, ustalania wystąpienia stosunku pracy,  tworzenie klauzul dot. zakazu działalności konkurencyjnej i ochrony poufnych informacji, zwolnienia grupowe);
  • sporów dotyczących materialnych aspektów stosunku pracy – (dochodzenie wynagrodzeń, i ekwiwalentów, negocjowanie warunków umów, regulowanie kwestii odpraw i nagród);
  • sporów dotyczących czasu pracy (rozliczenie nadgodzin, sprawy dot. systemów czasu pracy);
  • sporów dot. odszkodowań za wypadki przy pracy.

 

KONSULTACJA ONLINE

Opowiedz mi o swoim problemie, sprawie z którą chciałbyś się do mnie zgłosić. Przedstawię Ci możliwości, określę koszta jakie się będą z nimi wiązały i doradzę co powinieneś zrobić.